Het Westerkwartiertje: Paul Tameling

Wat wordt het laatste kunstje van Paul Tameling?

WESTERKWARTIER Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en drie dorpen uit de vroegere gemeente Ezinge vormen sinds begin dit jaar de gemeente Westerkwartier. Deze krant volgt de herindeling op de voet.

Deze week: het Leekster oud-GroenLinks-raadslid en waterschapsbestuurder Paul Tameling (68). Hij staat derde op de lijst voor Water Natuurlijk bij de verkiezingen van woensdag.

Hoe kijkt als oud-raadslid aan tegen het verloop van de herindeling in het Westerkwartier?

,,Ik verwacht dat zich nog wel wat kinderziektes openbaren. Er komen vast nog wel wat lijken uit de kast. Ik hoor ambtenaren klagen over het heen en weer gevlieg tussen de vier oude gemeentehuizen die in stand zijn gehouden. Ik zou zeggen: zorg dat er snel een nieuw gemeentehuis komt. De nieuwbouw kan voor een belangrijk deel worden bekostigd uit de opbrengst van de verkoop van de oude raadhuizen.”

U mikt op prolongatie van uw algemeen bestuurszetel bij waterschap Noorderzijlvest. In hoeverre leven deze verkiezingen?

,,Dat zou beter kunnen. Kiezers stemmen vandaag Provinciale Staten maar ook het algemeen bestuur van het waterschap. Dan is er nog de koppeling met de Eerste Kamer. En de buis wordt dagelijks gedomineerd door Haagse politici. Voor een doorsnee-kiezer valt er geen touw aan vast te knopen.”

Water Natuurlijk is nu de grootste fractie in het algemeen bestuur van waterschap Noorderzijlvest. Die partij neigt naar GroenLinks?

,,Water Natuurlijk is opgericht door D66, GroenLinks en de milieubeweging. Een echte politieke kleur hebben wij niet. Wij richten ons vooral ons op ecologie en duurzaamheid.”

U vindt daarbij de boeren(organisaties) tegenover u?

,,De boereninbreng in het waterschapsbestuur is inderdaad groot. De agrarische sector (lees: de LTO) bezet sowieso vier zogenoemde geborgen zetels. Die afgevaardigden worden dus niet gekozen. Ook de Kamer van Koophandel en terreinbeheerorganisaties als Staatsbosbeheer en Groningen Landschap hebben recht op geborgen zetels.”

Wat hebt u bereikt in de afgelopen periode?

,,Er zijn meer natuurlijke oevers gekomen. We doen meer aan waterkwaliteit. En er zijn ook meer vispassages gerealiseerd. Ook voor de waterberging die tot stand komt in het Zuidelijk Westerkwartier, hebben wij ons hard gemaakt.”

Zelf aast u op een zetel in het dagelijks bestuur?

,,Volgende week word ik 69. Veel mensen staan niet te trappelen voor zo'n parttime baan. Daarom heb ik me gemeld als opvolger van Carla Alma. Als dat doorgaat, wordt dit opa's laatste kunstje.”