Westerkwartiertje | ‘De balans moet hersteld’

Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en drie dorpen in de voormalige gemeente Ezinge vormen sinds januari de gemeente Westerkwartier. Deze krant volgt de herindeling op de voet. Deze week: PvdA-kandidaat-Statenlid Isolde den Haring (42) uit De Wilp.

Hoe beoordeelt u de herindeling tot nu toe?

,,De herindeling verloopt in het Westerkwartier soepeltjes. In 2009 zijn de gesprekken hierover begonnen. Tien jaar later is de herindeling een feit. Geleidelijk werkten de vier gemeenten naar elkaar toe en groeide het draagvlak. Westerkwartier kan gelden als schoolvoorbeeld hoe je een herindeling moet aanpakken.”

Ziet u ook nadelen?

,,Laatst moest ik mijn paspoort verlengen. Dat kan gelukkig nog steeds in het vroegere gemeentehuis van Marrum. Als ik daar voorheen kwam, maakte ik met ambtenaren en wethouders even een praatje. Als ik nu het ‘eigen’gemeentehuis binnenstap ken ik niemand meer persoonlijk. Dat voelt minder plezierig.”

Uw ambitie was om als kandidaat nummer 5 bij de PvdA raadslid te worden. Dat lukte net niet. Nu staat u tweede op de PvdA-lijst bij de Statenverkiezingen. Zijn de Staten voor u tweede keus?

,,Als raadslid sta je heel dichtbij mensen. Bij de provincie is dat iets minder direct. Daar staat tegenover dat de provincie dieper ingaat op de inhoud. Dat past misschien wel beter bij mij. Met name zaken als Omgevingswet, duurzaamheid, aardbevingsproblematiek en leefbaarheid hebben mijn interesse.”

Wat kunt u vanuit de provincie straks doen voor het Westerkwartier?

,,Mede door de aardbevingsproblematiek ging de aandacht van de provincie de afgelopen vier jaar vooral uit naar het oosten van de provincie. Het Westerkwartier schoot er vaak wat bij in bij het huidige college van Gedeputeerde Staten. Centrumplannen in die regio kregen subsidie terwijl het Westerkwartier voortdurend naast de beschikbare gelden greep. Ik ga m'n best ervoor doen om de balans te herstellen. Het Westerkwartier mag niet worden vergeten.”

Wat wilt u aanpakken in deze regio?

,,Er moet een breed gedragen plan komen voor een goed landschapsbeheer in het Westerkwartier. Provincie, gemeenten, boeren en belangenorganisaties moeten de gelegenheid krijgen hierover mee te praten. Zo'n plan lag er al voor het Middag-Humsterland. Daar trok de provincie twee jaar geleden de stekker uit omdat het geld op was. Daarom moet er een nieuw plan komen voor het hele gebied, waarin natuurbeleid goed wordt geregeld zonder dat gelijktijdig alle bedrijvigheid de kop in wordt gedrukt.”