Herdenking Zuidhorn onzeker

ZUIDHORN - De jaarlijkse herdenking van slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog op 4 mei in Zuidhorn komt mogelijk op losse schroeven te staan.

Vlak voor de herdenking van vorig jaar maakten drie werkers van het eerste uur achter de viering van 4 mei in Zuidhorn kenbaar dat ze het tijd vonden hun functie in het plaatselijke comité neer te leggen. Het gaat om Tineke van der Struijk (76) en Rien Schoelier (72) uit Zuidhorn en Connie Langebroek (62) uit Noordhorn.

Eerstgenoemde twee leden draaien al dertig jaar mee in de organisatie van de herdenking en Langebroek twintig jaar. Van der Struijk: „De laatste tien jaar doen we dit werk op verzoek van het college van B en W van de voormalige gemeente Zuidhorn.” Dat was na de opheffing van de Vereniging voor Volksvermaken in dezelfde plaats, die tot dan toe de organisatie voor haar rekening nam. „Jaarlijks kregen we een waarderingssubsidie van de gemeente, waaruit we de (bescheiden) kosten konden betalen.”

Het opgaan van Zuidhorn in de nieuwe gemeente Westerkwartier eerder dit jaar, zagen de oudgedienden als een goede gelegenheid om de fakkel over te dragen. „Met twee jongere medecomitéleden maakten we de afspraak dat zij op zoek zouden gaan naar opvolgers.”

Die zoektocht bleef zonder resultaat. De twee jongere bestuursleden gaven aan dat zij er ook er een punt achter zetten als de oudgedienden ermee ophouden. 4 Mei laten passeren zonder herdenking van de oorlogsslachtoffers in Zuidhorn is voor de drie werkers van het eerste uur onmogelijk ,,Voor dit jaar hebben we de organisatie daarom toch nog eenmaal op ons genomen.’’ Maar zonder opvolging komt er vanaf 2020 definitief een einde aan de jaarlijkse herdenking in de hervormde kerk en bij het oorlogsmonument aan de Wilhelminalaan in Zuidhorn.

De drie scheidende comitéleden hebben het idee dat van de nieuwe gemeente Westerkwartier niet veel valt te verwachten. ,,Op zijn laatste werkdag trok ik eind december de toenmalige Zuidhorner cultuurwethouder Henk Bakker hierover aan het jasje”, zegt Van der Struijk. ,,Hij moedigde me niet echt aan om onze zorg over het gebrek aan continuïteit in de jaarlijkse herdenking in Zuidhorn aan te kaarten bij de gemeente Westerkwartier. Letterlijk zei hij mij: ,,Dat heeft geen zin.’”

De drie scheidende comitéleden zetten alles op alles om met de jaarlijkse herdenking in Zuidhorn vanaf 2020 toch door te gaan. Zij zijn daarom naarstig op zoek naar vrijwilligers uit Zuidhorn, Noordhorn en Briltil die bereid zijn hun taken op en voorafgaand aan 4 mei over te nemen.

Belangstellenden kunnen zich melden bij Van der Struijk (0594-503889). „Het liefst komen wij al snel met kandidaten in contact. Die kunnen dan bij de voorbereidingen van de herdenking op 4 mei van dit jaar met ons meedraaien. Om de organisatie volgend jaar op eigen kracht te doen.’’