Betaalbaar Water: ,,burgers de klos”

WESTERKWARTIER - Tijdens de waterschapsverkiezingen kan er onder meer gestemd worden op Betaalbaar Water. Zij vinden de verhouding tussen huishoudens en boeren/bedrijven zeer scheef.

Op 20 maart mag er, naast voor de provincie, ook voor het waterschap gestemd worden. ,,Van de 23 zetels in het bestuur worden echter zeven zetels al bij voorbaat toegekend aan lobbygroepen van boeren, natuurorganisaties en bedrijven. Daarmee is deze groep oververtegenwoordigd en zetten zij inwoners van het zorggebied (studenten en gezinnen, huurders en huiseigenaren) op een achterstand. Die zijn daardoor de klos: kosten die veroorzaakt worden door boeren, natuurorganisaties en bedrijven kunnen door dit niet-democratische gekozen bestuur van het waterschap op het bordje van de inwoners gelegd worden. Zo is de watersysteemheffing voor huishoudens dit jaar met 25 procent verhoogd. En volgend jaar komt er weer een verhoging bij.” Alleen Betaalbaar Water stemde tegen deze verhogingen.

Maar ook inhoudelijk ontstaat er een probleem. Wie vertegenwoordigt de belangen van huurders en huiseigenaren in het Westerkwartier als het gaat om verzakkingen en beschadigingen van woonhuizen door inklinking van de bodem? Lijsttrekker Bernd de Nijs van partij Betaalbaar Water: ,,De uitslag van de komende waterschapsverkiezing ligt voor een deel al vast. Lobbyzetels zijn niet van deze tijd en huishoudens zijn daardoor de dupe. Ik vind dat niet democratisch.”

De waterschappen zijn opgericht om veiligheid achter de dijken te verhogen en zorg te dragen voor de hoeveelheid en kwaliteit van het oppervlaktewater. De kosten van deze taken worden opgebracht door het heffen van belastingen. Meer dan 80 procent van de belastingen wordt door huurders en huiseigenaren opgebracht. Het kleinste deel door boeren, natuurorganisaties en ondernemingen. Lijsttrekker Bernd de Nijs: ,,Deze ongelijkheid moet worden gestopt en het democratisch gehalte van het waterschap moet worden verhoogd.”