PvdA: ,,Boter bij de vis voor het Westerkwartier”

DE WILP - Isolde Den Haring uit De Wilp, de eerste vrouw op de PvdA-kandidatenlijst voor de Provinciale Staten, wil meer aandacht voor het Westerkwartier.

,,De komende jaren zijn belangrijk. Voor het Westerkwartier is het nodig om een goede balans te vinden tussen het behoud van het monumentale landschap en de ontwikkeling van de bedrijvigheid. De provincie moet aan zet.”

De nummer twee van de sociaal-democraten doet deze hartekreet, omdat ze vindt dat het provinciebestuur te weinig aandacht heeft voor het unieke landschap, de leefbaarheid en vitale bedrijvigheid van deze regio. Het landschap in het Westerkwartier biedt volgens Den Haring veel ruimte voor agrarische bedrijvigheid: ,,Maar het is niet de plek voor grootschalige landbouw, intensieve veehouderij of megastallen. De PvdA kiest voor inclusieve landbouw waarbij de boeren rekening houden met wat goed is voor de natuur.”

PvdA-lijsttrekker Tjeerd van Dekken beaamt de visie van de inwoner van De Wilp: ,,De Partij van de Arbeid is voorstander van een actief provinciebestuur. De provincie heeft de rol om inwoners, natuurorganisaties, bedrijven en overheden om tafel te vragen. De regio is gebaat bij gezamenlijke plannen.” Den Haring vult aan dat het niet bij plannen mag blijven: ,,Het Westerkwartier verdient boter bij de vis. De inwoners moeten zeker zijn van leefbaarheid. Het kan niet zo zijn dat de provincie geen aandacht heeft voor het gebied waar veel Groningers met heel veel plezier wonen en werken. Het moet echt anders.”