Informatieavond over Meetnet Urbane Soorten (MUS)

TOLBERT - Jan Schoppers, meetnetcoördinator bij SOVON, is op donderdag 14 maart vanaf 19.30 uur te gast bij IVN Leek-Nietap en geeft daar een presentatie over MUS.

Geen habitat is zo veranderlijk als het urbane gebied. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor vogels in dorpen en steden. Veel soorten nemen af. Sovon is in samenwerking met Vogelbescherming MUS gestart in 2007. Het doel is om meer informatie te verzamelen over de aantalsontwikkeling en verspreiding van algemene stadsvogels zoals Huismus, Gierzwaluw, Koolmees en Merel.

MUS is door de opzet een eenvoudig en weinig tijd kostend meetnet. Op acht tot twaalf telpunten worden alle vogels geteld binnen vijf minuten per punt en dat drie keer in het voorjaar tussen april en half juli. Belangrijk is dat tellers ongeveer 30-40 soorten kunt herkennen. MUS is ook geschikt voor minder ervaren tellers.

Tijdens de informatieavond komen het doel, telmethode, soorten, resultaten (tot en met 2018), gebruiksmogelijkheden en de ervaringen van tellers langs. Ook de invoer in het veld met de app Avimap en de MUS-cursus worden behandeld.