Volkse burgemeester met levenservaring erg gewild

MARUM – De burgemeester van Westerkwartier dient boven de partijen te staan, maar midden in de samenleving. Los van het panel over het profiel van de eerste burger van de nieuwe gemeente komt dit uit een aantal straatinterviews naar voren als een brede wens.

,,Een burgemeester moet niet aan zijn eigen vasthouden”, aldus de 63-jarige Dina uit Marum die hierbij een voorkeur uitspreekt voor een vrouwelijke kandidaat. ,,Niet te dominerend wat het geloof betreft en ook niet qua taal.” Een noordeling die ‘goed volwassen’ is en enige levenservaring kent, ziet ze hier liever in actie dan iemand uit de Randstad.

Invloed

Heel tevreden zegt Johan Merkeleij (78) uit Marum te zijn over de huidige situatie met Koos Wiersma als waarnemend burgemeester. ,,We wonen hier pas twee jaar en het gevoel overheerst dat alles hier op rolletjes loopt. Er zijn heel weinig problemen.” Belangrijk vindt hij bij de keus voor de eerste burger vooral dat deze als boegbeeld staat voor zijn of haar gemeente. ,,Hij moet voor zijn burgers staan. Qua leeftijd zou het misschien een dertiger kunnen zijn, maar een zestiger heeft meer invloed. Dat is een kwestie van levenservaring.”

Afspraken

Een 36-jarige man uit Leek, die anoniem wil blijven, geeft als eerste vereiste betrouwbaarheid weer. ,,Of het een man of vrouw is, vind ik geen punt. Afspraken moeten worden nagekomen. Ook dan is de leeftijd niet zo interessant.” Ook Geke (79) uit Leek laat bij een eerste reactie leeftijd en geslacht buiten beschouwing. ,,Als ze maar voor ons opkomt.” Even later blijkt dat een vrouw van rond de vijftig jaar haar voorkeur geniet, maar ze wil deze eerste keus niet te strak zien.

Partijloos

Berend Hoekstra als nu oud-burgemeester van Leek dient voor Jan Hut (52) uit Enumatil wel als het aansprekende voorbeeld voor zijn wensenprofiel voor de nieuwe man/vrouw van Westerkwartier. ,,Hij is altijd heel betrokken geweest bij ook activiteiten in ons dorp, heel hartelijk en open.” Ervaring op vooral bestuurlijk terrein vindt hij belangrijk. ,,Of het een man of vrouw wordt, speelt geen rol. Het gaat er vooral om dat een burgemeester de Groningse belangen behartigt, beslissingen durft te nemen en goede afwegingen maakt. Uiteraard moet hij alle partijen horen en niet zijn eigen gang gaan. De burgemeester moet dus ook sociaal zijn.” Een partijloze burgemeester zou hij in dit verband toejuichen. ,,Iemand die helemaal los staat van een partij, dat voelt wel zo prettig.”

Geloof

Opvallend en tegelijk logisch bij de gesprekjes op straat is de afwijzende reactie van de oudere jeugd van pakweg twintig tot dertig jaar. ,,We zijn er niet zo mee bezig”, geeft samenvattend hun standpunt weer. Een uitzondering hierop vormt de mening van Davy Schouten (21) uit Zuidhorn. ,,Ik ben gelovig. Dat is voor mij geen bijzaak, maar een hoofdzaak als christen. Van een burgemeester hoop ik dat hij of zij niet haaks op het geloof staat.” Zijn voorkeur gaat uit naar een ouder iemand waarbij hij een minimum leeftijdgrens van veertig jaar aangeeft. ,,Een burgemeester die een beetje volkseigen is. Dat zou mooi zijn.”