Minister Bruins geeft verhaal prijs bij ontvangst jubileumboek

LEEK – In een ook voor hem rijk historisch gekleurde sfeer heeft minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport woensdag het eerste exemplaar van het jubileumboek ‘Een leven vol rijtuigen’ ontvangen.

Het herinnert hem aan het zestigjarig bestaan van het Rijtuigenmuseum op landgoed Nienoord. Hier is zijn vader Dies rentmeester en tevens mede-oprichter van het museum geweest. ,,Ik beleef nog aldoor plezier aan het feit een zoon te zijn van Dies. Ik ben hier vaak geweest met mijn broertje en moeder”, zo vertelde hij na het in ontvangst nemen van het boek uit handen van directeur Geert Pruiksma in het museum. ,,Mijn vader is de enige zoon van mijn grootouders die in Winsum woonden. De familie is altijd boer geweest, met veel paarden. Inmiddels zijn we een generatie verder en kom ik hier wel eens met de kinderen”.

Pipestele

Tot slot gaf Bruno Johannes Bruins een familieverhaal prijs waaruit blijkt hoe sterk de voorliefde voor de edele viervoeters is geweest. Uit angst voor het in beslag nemen van de paarden door het leger van Napoleon studeerden zijn oudgrootouders op het ontkomen hieraan. Zijn oudgrootmoeder vertrouwde haar man toe dat ze bij het uitroepen van ‘Vive l’Empereur’ (Leve de Koning) dit op een eigen wijze konden vertalen. Wanneer zij ‘vive’ riepen, zouden zij de hand opsteken en bij ‘l Empe’ naar een lamp wijzen en bij ‘reur’ naar het einde van zijn pijp. De oefening verliep bijna vlekkeloos, maar bij ‘reur’ riep zijn oudgrootvader plots: “Pipestele”.

Koc, koets, coach

De bijeenkomst kende van meet af aan een fleurig karakter door een ‘hoera’ voor de jarige oud- koetsier Jan Kuipers (92) uit Leek. De ooit oudste stalhouder van Nederland heeft eveneens meegewerkt aan het jubileumboek dat naast kleurrijke verhalen prachtige foto’s bevat. Bij de verhalen wordt, zoals door Rita Radetzky, ook teruggegrepen op de afkomst van het woord koets en coach. Deze benamingen blijken hun anker te vinden in het Hongaarse dorp Koc waar Koninklijke families vroeger hun koetsen lieten bouwen en stoeterijen kenden. De jongste medewerker betreft Myron Hamming (24) uit Groningen die vanuit zijn professie als ‘bijna full time dichter’ zijn liefde voor paarden in de vorm van een gedicht heeft weergegeven. Zijn oom Henk geniet bekendheid in de wereld van de draverijen, maar de liefde voor de paardensport is familiebreed aanwezig. ,,Ik wilde iets kunnen betekenen voor het Rijtuigenmuseum. Dan ligt voor mij een gedicht voor de hand”, aldus de spoken word artist.

De bijeenkomst werd muzikaal opgeluisterd door het Peitschenkwintet als deel van het kamerkoor uit Peize en mede mogelijk gemaakt door medewerkers van De Zijlen. Voor ook hen bood de komst van Bruno Bruins naar Leek een pracht kans zich samen met hem op een foto te laten vereeuwigen. Bijzonder was ook de aanwezigheid van Nora als nazaat van rijtuigschilder Lambertus Hardenberg (1744-1819). Haar voorvader mocht ooit op kosten van prinses ‘Marijke Meu’ studeren, nadat hij door een Koninklijke koets werd aangereden. Het boek overstijgt hiermee het jubileum, zodat de inhoud in een langdurige historie is ingebed.