Provincie Groningen geeft drie keer ruimte voor natuurinclusieve landbouw

REGIO - Een boer kan zijn bedrijf versterken en gezonde voeding produceren in een mooi landschap. Dit kan op een economische rendabele manier. De provincie Groningen stimuleert deze nieuwe vormen van landbouw, die profiteren van en werken met de natuur, en andersom. De provincie biedt op drie concrete manieren ondersteuning. Het gaat hierbij om bijdragen voor projecten op het gebied van kennisuitwisseling en praktijkonderzoek. In totaal is er 496.500 euro beschikbaar.

Voor het stimuleren van kennisuitwisseling over natuurinclusieve landbouw stelt de provincie de POP3-subsidieregeling ‘Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties’ open voor natuurinclusieve projecten. Organisaties die coaching of trainingen geven kunnen aanvragen indienen voor projecten vanaf 175.000 euro. Voor deze subsidieregeling is in totaal 400.000 euro beschikbaar.

Daarnaast kunnen ondernemers in de landbouwsector voor in totaal 85.000 euro subsidie aanvragen voor het uitvoeren van natuurinclusieve maatregelen in de praktijk, voor initiatieven op het gebied van verwerking en afzet van natuurinclusieve producten en voor de aanschaf van nieuwe machines. Zo is bijvoorbeeld het mechanisch bestrijden van onkruid minder belastend voor het milieu en de biodiversiteit dan het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.

Praktijkonderzoek op proefvelden

In 2019 ontvangt de onderzoeksorganisatie Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) een bijdrage van 11.500 euro voor het aanleggen van proefvelden met biologische en gangbare teelten. SPNA gaat onderzoeken wat de effecten zijn van een rassenmix van één gewas op biodiversiteit en de ontwikkeling van ziektes. In theorie zou er in percelen met een mix van rassen minder ziekte moeten voorkomen en zou de biodiversiteit hoger moeten zijn. De proef duurt van 2019 tot en met 2021.