Lemster mannenkoor naar Grootegast

GROOTEGAST De werkgroep korenavond nodigt u van harte uit voor een zangavond op zondag 10 maart in de Goede Herderkerk te Grootegast. Het mannenkoor uit Lemmer werkt mee aan deze avond.

Zij nemen ook enkele solisten mee. Het koor heeft rond de 125 leden en is opgericht op 11 januari 1965. Het Lemster mannenkoor is een christelijk oecumenisch koor dat regelmatig optreedt met eigen concerten en in kerkdiensten. Ook heeft het koor diverse keren opgetreden in het buitenland. Het koor heeft inmiddels een vijftal CD-s uitgebracht. De leden van het koor komen uit de verre omtrek van Lemmer.

De heer Feike van Tuinen is behalve begenadigd dirigent van het koor, ook actief als componist en arrangeur. Naast het Lemster koor dirigeert hij ook koren in Koudum, Bitgummermole, IJlst en Donkerbroek. In zijn vrije tijd is hij als kunstschilder actief.

Het orgel wordt bespeeld door de heer Dirk Norbruis. Voor vaste bezoekers van onze zangavond geen onbekende; ongeveer een jaar geleden stond hij nog als dirigent van Pro Rege uit Dokkum op het podium van de Goede Herderkerk. Het optreden van het koor staat op deze avond centraal en dit wordt afgewisseld met samenzang. De avond begint om 19.30 uur. De toegang is gratis, maar er wordt wel een collecte gehouden ter bestrijding van de gemaakte kosten. U bent van harte welkom. De kerk is open voor het publiek vanaf 19.00 uur.