Passage huldigt jubilarissen

ZUIDHORN De afdeling Zuidhorn van Passage hield op maandag 25 februari haar jaarvergadering.

In de Gasthorn te Zuidhorn werden drie jubilarissen gehuldigd, en werd er werd afscheid genomen van de vertrekkende leden. Ook werd een aantal nieuwe bestuursleden verwelkomd.

Voorzitter Ineke Admiraal sprak de jubilarissen, Iet Pijpker (vijftig jaar lid) en Coba Gjaltema(veertig jaar lid) toe en overhandigde hen een mooi boeket bloemen. Daarna was het aan bestuurslid Zwanny Potze om de scheidend voorzitter Ineke Admiraal hartelijk toe te spreken en te bedanken voor haar jarenlange inzet. Ook zij ontving daarbij een boeket bloemen. Na het officiële deel konden de aanwezigen genieten van de Wie van de Drie, Bingo en was er een verloting om de kas wat te spekken.

De afdeling Zuidhorn is een bloeiende afdeling met ruim 60 leden uit de wijde omgeving.