Westerkwartiertje: ‘Jongeren een stem geven”

WESTERKWARTIER Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en de voormalige gemeente Ezinge zijn in januari opgegaan in de nieuwe gemeente Westerkwartier. Deze krant volgt de herindeling op de voet. Deze week: het nieuwbakken ChristenUnie-raadslid Jacqueline Dijkstra-Helmholt uit Enumatil.

Hoe belandde u als nieuwkomer in de politiek?

,,Anderhalf jaar geleden nam ik deel aan een cursus voor mensen die geinteresseerd waren in de politiek van het Westerkwartier. Mede omdat ik voorzitter ben van dorpsbelangen in mijn woonplaats Enumatil was mijn belangstelling voor de politiek gerezen. Wij wonen hier nu ruim drie jaar. Ik nam die functie op me om mensen te leren kennen.”

U kwam uit Groningen. Hoe bevalt Enumatil?

,,Mensen kennen elkaar hier en gaan met genoegen met elkaar om zonder bij elkaar de deur plat te lopen. De diversiteit aan dorpsbewoners is groot. Iedereen staat al gauw voor elkaar klaar.”

Hoe kan het dat u als relatief onbeschreven blad meteen op een verkiesbare plek belandde op de kieslijst van de CU?

,,Als ik ergens voor ga, dan ga ik er ook voor. Ik heb zelf aangegeven dat ik een hoge plek op de kieslijst ambieerde. Door raadslid te worden duik je er gelijk helemaal in. Dan leer je het snelst.”

Wat is uw kracht?

,,Ik ben een mensenmens. Ik vind het fijn om er te zijn voor mensen die je nodig hebben. En dus niet alleen voor de eigen CU-kiezers. Ik wil me inzetten voor aanpak van laaggeletterdheid en vooral voor mensen die doorgaans worden aangeduid als zwakkeren in de samenleving. De mensen zelf treft veelal geen blaam dat ze in die categorie terecht zijn gekomen. De oorzaak ligt meestal in ongunstige omstandigheden waardoor iemand minder kansen heeft gekregen. Ik wil naast de mensen gaan staan om samen men hen op zoek te gaan naar andere manieren om hun talenten in te zetten.”

Daarbij is er raakvlak met uw dagelijks werk?

,,Dat klopt. Op het Friesepoort College in Leeuwarden begeleid ik statushouders. Ik help ze bij het leren van de Nederlandse taal en te kijken wat ze kunnen doen om aan hun toekomst te gaan werken. Nu ben ik nog loopbaancoach voor statushouders. Later dit jaar ga ik dat werk ook doen voor Nederlandse studenten.”

Wat gaan we van u merken in het Westerkwartier?

,,Ik heb de indruk dat veel jongeren het gevoel hebben dat ze niet worden gehoord. Door het gesprek met ze aan te gaan, wil ik kijken of dat beeld juist is. Zelf ben ik niet op mijn mondje gevallen. Als mijn indruk klopt, wil ik namens de jeugd verwoorden wat er bij hen leeft.”