Feest bij Passage Marum

MARUM Een bijzondere jaarvergadering afgelopen week van de christelijk maatschappelijke vrouwenbeweging Passage afdeling Marum.

Om half zes werden de dames in Ons Centrum verwelkomd met een buffet. Van de 73 leden waren er 69 aanwezig. Met recht een buitengewone opkomst. Ook waren er twee leden van het landelijk bestuur aanwezig. Dit in verband met het 100-jarig bestaan van de landelijke vereniging.

De 9 wijken hadden opdracht gekregen ieder 10 jaar te memoreren. Te beginnen bij 1919 – 1929 en zo verder. De leden hebben het voortreffelijk gedaan. Het bestuur had de laatste 10 jaar voor haar rekening genomen. Twee belangrijke zaken zijn in de loop der jaren bereikt. In de eerste plaats in 1919 het vrouwenkiesrecht. En later dat vrouwen die gingen trouwen hun baan mochten houden en niet meer ontslagen konden worden.

Van de verloting die € 322 opbracht werd de helft aan World Servants gedoneerd. En dan het hoogtepunt: de jubilarissen. 60 jaar lid waren Tineke de Wit- van der Zee en Alie Gjaltema – Zijp. Zij kregen een fraai herdenkings lantaarntje met inscriptie en een boeket bloemen.