Kans op lagere waterdruk

WESTERKWARTIERWaterbedrijf Groningen voert binnenkort werkzaamheden uit op pompstation Nietap. Als gevolg hiervan ontstaat er tijdelijk een lagere waterdruk in de omgeving gemeente Westerkwartier, Hoogkerk/Vierverlaten. De werkzaamheden worden met name in de avond- en nachturen uitgevoerd om het ongemak zoveel mogelijk te beperken

Tijdelijk lagere waterdruk

Als gevolg van voorbereidingen en tijdens werkzaamheden in de avond- en nachturen zal de waterdruk iets lager zijn in de gemeente Westerkwartier vanaf woensdag 20 februari 22:00 uur tot donderdagochtend 21 februari 07:00 uur. Tijdens de werkzaamheden zal de waterdruk blijven voldoen aan de gestelde minimale eisen (minimaal 1,5 bar), maar deze waterdruk is lager ten opzichte van de normale dagelijkse waterdruk. De tijdelijke lagere waterdruk kan dus wel als véél minder worden ervaren. Maakt de woning of het pand gebruik van drukverhoging (hydrofoor)- en/of sprinklerinstallaties? Door de eventuele drukschommelingen bestaat de kans dat dit soort installaties storingen melden. Dit kan verholpen worden door de installatie te resetten.

Kans op troebel water

Door de werkzaamheden is er ook een kleine kans op troebel water uit de kraan. Troebel water is niet schadelijk voor de gezondheid. Als het water troebel, bruinachtig van kleur is, is het beste om op dat moment de kranen in huis even dichthouden. Na een half uur is het bruine water meestal uit de hoofdleidingen verdwenen. Laat het water vervolgens goed doorstromen totdat het weer helder is.

Onvoorziene uitloop

Ondanks zorgvuldige voorbereidingen kan het voorkomen dat de uitvoering onvoorzien en/of vanwege technische redenen iets langer doorloopt in tijd. Als dit gebeurt wordt dit zo spoedig mogelijk gecommuniceerd via de sociale kanalen van het Waterbedrijf. Bij vragen neem jecontact op met de afdeling Technische Klantencontacten via telefoonnummer (050) 368 86 88 (optie 3).