Zondagsopenstelling winkels gemeente Westerkwartier

REGIO - In het coalitieakkoord van de gemeente Westerkwartier zijn afspraken gemaakt over de zon-dagsopenstelling van de winkels. Dit heeft er in geresulteerd dat de raad van de gemeente Wes-terkwartier de Verordening winkelsluitingstijden heeft vast-gesteld.

In de nieuwe winkeltijdenverordening is opgenomen dat supermarkten iedere zondag open mogen zijn tussen 13.00 en 17.00 uur. Verder is opgenomen dat er voor de overige winkels maximaal zes koopzondagen komen. De gemeente gaat in overleg met ondernemers over welke zon- of feestdagen dit zijn. Per dorp kunnen deze dagen verschillend worden ingevuld. Het college van burgemeester en wethouders wijzen de koopzondagen per kalenderjaar aan.

De gemeente weet dat er mensen in onze gemeente wonen die voor zondagsrust zijn, maar ook mensen die graag hun boodschappen op zondag willen kunnen doen. Met deze verordening wordt aan beide partijen tegemoet gekomen.

Overgangsregeling

Omdat het voormalige college van de gemeente Leek voor 2019 al 12 koopzondagen heeft aangewezen is een overgangsregeling opgenomen in de verordening voor het jaar 2019. Een overzicht van de koopzondagen in de voormalige gemeente Leek staat op de www.westerkwartier.nl

In het kader van de overgangsregeling krijgen de supermarkten in de voormalige gemeente Leek de mogelijkheid om voor 2019 een ontheffing aan te vragen om op de zondagen tot 18 uur open te zijn. De gemeente gaat de betreffende supermarkten vandaag benaderen om te bespreken hoe ze dit kunnen doen.