Komt er een energiecoöperatie Tolbert?

TOLBERT De samenwerking in Tolbert van verenigingen en organisaties heeft veel nuttige ideeën opgeleverd. Een daarvan is het onderzoeken of er in Tolbert belangstelling is voor het oprichten van een energiecoöperatie.

Een uiterst actueel thema gezien in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen rondom de energietransitie van gas naar vormen van duurzame energieopwekking. In Tolbert gaan de gedachten uit naar het gebruik van zonnepanelen, op het eigen of andermans dak.

Afgelopen maand werd een inloopavond gehouden in de CazemierBoerderij in Tolbert. De belangstelling was groot, ruim 70 mensen schoven aan om zich te laten informeren. Michiel Mulder van de Natuur en Milieufederatie Groningen gaf vertelde over mogelijkheden om te komen tot een dergelijke organisatie. Ook werd een praktijkvoorbeeld uit Noorddijk gegeven en toegelicht.

Tevens heeft ondernemer Louwe Mulder aangegeven dat hij diverse daken van zijn HJC Manege wel beschikbaar wil stellen voor vele zonnepanelen, dat is al meteen een uitstekende mogelijkheid om een goede start te maken.

Na deze informatieverstrekking werden vragen beantwoord en is de belangstelling geïnventariseerd voor het oprichten van een energiecoöperatie in Tolbert en directe omgeving. Ruim 30 aanwezigen hebben aangegeven daadwerkelijk belangstelling te hebben voor één of andere vorm van energiebesparende maatregelen. Binnenkort komt een aantal mensen uit deze groep bijeen om een plan voor te bereiden. Daarbij begeleid door experts op dit terrein.