Toekomst voor rijk kloosterverleden Aduard?

ADUARD - Tussen 1200 en 1600 stond in Aduard het grootste en meest invloedrijke klooster van Noord-Nederland. Allergrootst in de zin van economische macht en grondbezit.

Aan het einde van de 80-jarige oorlog in werd het klooster in brand gestoken en gesloten. De eigendommen gingen over in handen van de provincie Groningen, die daar erg rijk van werd. Tussen 1600 en 1700 werden vervolgens alle kloostergebouwen gesloopt en verkocht als bouwmateriaal. Uiteindelijk moest ook de kloosterkerk zelf er aan geloven. Alleen de ziekenzaal bleef behouden omdat deze in gebruik werd genomen als hervormde kerk. Rond 1900 schreef rijksbouwmeester Peters een boek over de geschiedenis van Groningen waarin hij voorspelde waar de kloosterkerk van Aduard gestaan zou hebben. Professor Van Giffen uit Noordhorn werkte het idee verder uit en ging rond 1940 graven en vond een deel van de kloosterkerkrestanten terug. In de jaren na de oorlog schreven zijn medewerkers Broersma en Praamstra het opgravingsverslag. Nu, weer 75 jaar, later heeft de Historische Vereniging Aduard een modern instrument ingezet om de andere restanten van het klooster Aduard te vinden. De grondradar van het Groninger bedrijf Medusa ‘kijkt' tot circa 4 meter in de grond en ziet bodemstructuren, puin, en funderingsrestanten. Zo zijn nu de door Van Giffen vermoedde kerkmuren tevoorschijn gekomen en ook vele fundamentrestanten in de omgeving van de kerk waar ooit de kloostergebouwen stonden. Op diverse plaatsen zijn aanduidingen van gebouwrestanten. Zo zijn van de voormalige Noorderpoort, de hoofdingang van het klooster, restanten gezien, is wellicht de plek van de noordwest hoektoren gelokaliseerd en misschien ook een restant van een van de diepriolen die de Cisterciënzer monniken aanlegden. Genoeg materiaal voor wetenschappers en archeologen om in de komende jaren mee aan de slag te gaan. De HVA bereid een boek voor met een uitgebreide studie van het onderzoek. Belangstellenden kunnen de archeologische kaart bestellen via de website van de vereniging: www.aduard-historie.nl Het onderzoek werd mogelijk gemaakt door Europese, provinciale en gemeentelijke subsidies.