Grootegast vergrijst

Westerkwartier - GROOTEGAST – Het aantal inwoners in de gemeente Grootegast dat ouder is dan 65 jaar zal de komende jaren fors toenemen. Dit blijkt uit een onderzoeksrapport dat onlangs in de gemeenteraad is besproken.

Op 1 januari 2011 was 14,4 procent van de inwoners de pensioengerechtigde leeftijd gepasseerd. De verwachting is dat dit percentage in het jaar 2027 met zo'n 33 procent zal zijn gestegen.
Deze vergrijzing gaat gepaard met een steeds kleiner wordend aandeel van kinderen in de totale bevolking. Vooral de ontwikkeling in de leeftijdscategorie tot en met veertien jaar is zorgelijk. In de dorpen Kornhorn en Lutjegast is in twee jaar tijd is een daling zichtbaar van vijftien procent. In het voorjaar van 2012 willen B en W in een brede toekomstvisie kijken of er maatregelen nodig zijn om deze trend tegen te gaan.