Natuurwerkdag Kommerzijl in Noorderriet

KOMMERZIJL - Op de Nationale Natuurwerkdag, zaterdag 5 november, houdt de gemeente Zuidhorn samen met de Vereniging dorpsbelangen Aktie '68 in Kommerzijl een natuurwerkdag in natuurpark De Noorderriet.

De bewoners van Kommerzijl gaan samen met medewerkers van de gemeente maaien, snoeien, rooien, recreatieve voorzieningen repareren en zwerfvuil verwijderen. Wethouder Fred Stol geeft het startsein voor de Natuurwerkdag in Kommerzijl en onthult tevens het nieuwe fiets- en wandelroutebord voor het natuurgebied. Het natuurpark is begin jaren negentig aangelegd om de gasopslag Grijpskerk landschappelijk in te passen. De afscherming van de gasopslag is op een natuurlijke wijze ingericht met water, weide, moeras en bosjes. Door de natuurlijke manier van beheren is een gevarieerde flora en fauna ontstaan. In het gebied zijn speelvoorzieningen voor kinderen aangelegd. Dwars door het gebied loopt een fietsverbinding van Kommerzijl richting Grijpskerk/Lauwerzijl. De Noorderriet is één van de zeven gebieden, die de gemeente ecologisch beheert. Ecologisch beheer is gericht op minimaal ingrijpen, het vergroten van de natuurlijke soortenrijkdom (inheemse planten- en dierensoorten) en het achterwege laten van chemische middelen. Zuidhorn betrekt de inwoners bij de uitvoering van het onderhoud van het ecologisch groen. De natuurwerkdag in Kommerzijl is hiervan een voorbeeld. Op de landelijke natuurwerkdag werken jong en oud aan het behoud van natuur en landschap. Het is eigenlijk een jaarlijkse opknapbeurt van het landschap. Op meer dan 300 locaties verspreid over het land zullen jong en oud actief zijn.