Zuidhorn steunt jeugdsport

Westerkwartier - ZUIDHORN – B en W van Zuidhorn hebben besloten aan het Jeugdsportfonds Groningen voor 2012 een bijdrage toe te kennen van € 2.250. Het Jeugdsportfonds zorgt ervoor dat kinderen die graag willen sporten, maar dat niet kunnen omdat hun ouders te weinig geld hebben, lid kunnen worden van een sportvereniging.

Het fonds is landelijk georganiseerd met provinciale afdelingen. Het Jeugdsportfonds is in de provincie Groningen actief in meerdere gemeenten. Kinderen tot 18 jaar die in gezinnen leven met weinig geld, kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning. Het gaat hierbij om gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten en/of een inkomen hebben onder het sociaal minimum. Alle kinderen uit het gezin komen in aanmerking. Het fonds betaalt contributies en benodigde attributen tot een maximaal bedrag van € 225 per kind per jaar. Een onderdeel van het huidige Minimabeleid van de gemeente Zuidhorn is gericht op de deelname van kinderen aan sociaal culturele activiteiten. De gemeente stimuleert kinderen ook deel te nemen aan sport en geeft hiervoor onder meer de Sporthopper uit (www.sporthopper.nl). Hiermee kunnen kinderen kennis maken met verschillende sporten in de gemeente. Meer informatie: www.jeugdsportfonds.nl.