Grootegast pakt veel straten aan

Westerkwartier - Grootegast – De gemeente Grootegast inspecteert jaarlijkse de wegen in de gemeente om een goed beeld te krijgen van de staat van onderhoud. Conclusie is dat aan acht - voornamelijk -kruisingen het nodige onderhoud moet worden gepleegd.

Dit onderhoud is nodig om de verkeersveiligheid te vergroten maar ook om de verschillende kruisingen weer in een goede staat van onderhoud te brengen. Het college heeft besloten dat er een aanbesteding zal worden gehouden voor het herstel van de volgende wegvakken: het parkeerterrein van de voetbalvelden in Opende, een gedeelte van de Leeuwerik te Grootegast, de kruising Eekebuursterweg-toegang zwembad, voetbalvelden in Oldekerk, de kruising Aldringastraat-toegangsweg mortuarium, schoolplein De Opstap in Niekerk, de kruising Aldringastraat-Zandumerweg te Niekerk, de kruising Bloemersmastraat-Hoge Voetpad te Niekerk, de kruising Bloemersmastraat-Havenstraat te Niekerk en een gedeelte van de Oude wijk te Niekerk Ook de kruising Eekebuursterweg-Ykesloot moet worden aangepakt maar de afspraak is gemaakt, dat dit werk zal worden uitgevoerd als het bestemmingsplan Kroonsfeld woonrijp wordt gemaakt. Het ligt in de planning dat het totale werk begin december wordt opgeleverd.