Zuidhorn vraagt mening over 'krimp'

ZUIDHORN - De gemeenteraad vraagt inwoners naar hun mening over gevolgen krimp voor leefbaarheid in dorpen. “Dorpen zonder voorzieningen zijn net zo leefbaar als dorpen met voorzieningen”, zo luidt één van de stellingen, die de raad van de gemeente Zuidhorn voorlegt aan de inwoners.

De raad vraagt inwoners hierover hun mening te geven tijdens een bijeenkomst over leefbaarheid en voorzieningen in de dorpen en verandering in de samenstelling van de bevolking (leeftijdsopbouw). De thema-avond is maandag 24 oktober om 20.00 uur in het Cultureel Centrum Zuidhorn aan de Jellemaweg 3 in Zuidhorn. De bijeenkomst is vrij toegankelijk en iedereen is welkom. Gedeputeerde Marianne Besselink van de provincie Groningen geeft haar visie over verandering van bevolkingssamenstelling in relatie tot leefbaarheid. Zij heeft de onderwerpen Wonen, Welzijn en Zorg, Krimp en Leefbaarheid in haar portefeuille. Daarna legt de raad de aanwezigen een aantal prikkelende stellingen voor, waar zij hun mening over kunnen geven. De bijeenkomst vormt de eerste aanzet voor een nog op te stellen kadernota over dit thema. De raad heeft geconstateerd, dat volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tot 2040 het totale aantal inwoners in de gemeente Zuidhorn niet daalt. Wel is in meerdere dorpen een lichte daling van het aantal inwoners waarneembaar en is er sprake van vergrijzing. De gemeenteraad wil zich alvast beraden op deze veranderingen. Voor meer informatie: griffie van de gemeente Zuidhorn, telefoon 0594-508781 of mail griffie@zuidhorn.nl