GGD: Laagfrequent geluid is ‘even wennen’

ADUARD - Naar schatting 120 mensen hebben in hotel Aduard het symposium over laagfrequent geluid (lfg) bijgewoond, dat door de gemeente Zuidhorn was georganiseerd.

Volgens de belangengroep ‘Hooggevoelig voor laagfrequent geluid’ hebben al honderden mensen in het Noorden en duizenden mensen in het land ernstige overlast door lfg. In een uur tijd hielden zes sprekers vanuit diverse richtingen (inwoners, ingenieursbureaus en gezondheidszorg) hun betoog, waarna een discussie volgde, alles onder de bezielende en strakke leiding van burgemeester Bert Swart van Zuidhorn. De belangengroep schetste in haar speech de dagelijkse hinder die lfg-gevoeligen treft en de strijd die het kost om verantwoordelijken (industrie èn overheid) tot actie te bewegen. Tevens legde zij uit wat laagfrequent geluid precies is en wat de oorzaken en gevolgen hiervan kunnen zijn, zoals maatschappelijke ontwrichting, fysieke en mentale gezondheidsschade en zelfs overlijden. Langdurige blootstelling aan zware lage drukgolven kan namelijk leiden tot een zogenaamde ‘vibro-akoestische aandoening’. Daarbij ontstaat abnormale eiwitgroei in het hartzakje met een mogelijk hartinfarct als gevolg. De belangengroep drong daarom aan op een snelle hervatting van het onderzoek naar de bron van het lfg in de gemeente Zuidhorn. Op dit moment ligt het onderzoek stil na onenigheid over de inhoud van het laatst verschenen rapport. Ook is niet duidelijk welke overheidslaag nu verantwoordelijk is voor de huidige status. "In toenemende aantallen wijzen bewoners nog steeds naar de NAM als oorzaak van de lfg-schade. Bewijzen stapelen zich op, naast de logica dat er simpelweg géén andere industrie of bron in de regio aanwezig is die deze mate van lfg kan veroorzaken. Niet qua intensiteit, patroon of massa", aldus Dirk van der Plas van de belangengroep. Ronduit teleurstellend noemde hij de houding van de GGD. Deze overheidsdienst heeft als belangrijkste taak ‘het voorkomen van ziekten en bevorderen van gezond gedrag en een gezonde leefomgeving’. "Met een bijzonder starre houding bleef zij bij haar standpunt dat lfg-gevoeligen maar moeten wennen aan de toenemende geluidsoverlast. Daarmee staan ze buiten de realiteit en nemen ze de nijpende situatie van veel bewoners niet serieus, aldus veel aanwezigen." "Een uitgestoken hand van de belangengroep om samen te werken aan een goede voorlichtingsbrochure werd genegeerd. In plaats daarvan deelde de GGD haar eigen oude brochure uit, waarin o.a. wordt gesteld: ‘heeft u last van een bromtoon, ga dan eens een nachtje ergens anders slapen…’. Tenslotte kwam nog de problematiek op de werkvloer en in appartementengebouwen aan de orde. Ook daar worden mensen in toenemende mate ziek van laagfrequent geluid door ventilatoren, afzuigsystemen en andere zware installaties." De belangengroep drong daarom aan op een snelle aanpak van de materie, waarbij innovatieve kennis van verschillende experts en samenwerking van alle overheidslagen van belang is. Er is momenteel genoeg kennis in de maatschappij om lfg-bronnen op te sporen en aan te passen. "Het gaat slechts nog om het verantwoordelijkheidsbesef van alle betrokkenen: overheid, industrie, gezondheidszorg en ingenieursbureaus", aldus Van der Plas. Op 1 december wordt dit symposium vervolgd door een uitgebreider symposium in het ICO te Assen. De organisatie is dan in handen van de Vereniging voor Milieuprofessionals, in samenwerking met de belangengroep. Info daarover wordt geplaatst op de website www.laagfrequentgeluid.nl