Laagfrequent geluid besproken in Aduard

ADUARD - Geluidhinder kan het leven en welzijn van mensen behoorlijk verstoren. Dat geldt ook voor een voortdurende bromtoon, het zogenaamde laagfrequent geluid.

Een aantal inwoners van de gemeente Zuidhorn ondervindt (ernstige) hinder van laagfrequent geluid. Deze inwoners hebben inmiddels een belangengroep ‘hooggevoelig voor laagfrequent geluid' opgericht. De gemeente neemt de hinder van laagfrequent geluid zeer serieus, is voortdurend in gesprek met haar inwoners die hinder ondervinden van het laagfrequent geluid maar ervaart ook dat niet iedereen die over het onderwerp spreekt over dezelfde kennis beschikt. Om die reden hield de gemeente in samenspraak met de belangengroep donderdagmiddag het symposium: Wat is laagfrequent geluid en wat kan het veroorzaken? Tijdens dit symposium werd de kennis gedeeld over laagfrequent geluid. Verder kregen de inwoners de gelegenheid om de hinder die zij dagelijks ondervinden met iedereen te delen. Onderzoekers en deskundigen gaven tenslotte een toelichting op het fenomeen laagfrequent geluid en welke gevolgen deze hinder kan hebben voor de gezondheidtoestand van de betrokkenen. De bijeenkomst werd geleid door burgemeester Bert Swart van Zuidhorn.