Hoogholtje Niezijl: procedure volgt

ZUIDHORN - De plannen voor de aanleg van een bruggetje, een 'hoogholtje', over het Niezijlsterdiep hebben voor enige beroering gezorgd. GroenLinks Zuidhorn legde de bal te vroeg bij B en W.

De plannen voor zo'n bruggetje worden ondersteund door de Vereniging Dorpsbelangen Niezijl. Ook de fractie van GroenLinks heeft eerder gepleit voor een dorpsommetje in Niezijl, omdat dit de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Niezijl ten goede zou kunnen komen. Nu stellen aanwonenden echter dat zij niet zijn benaderd/geïnformeerd over de uitwerking van het plan, terwijl een bruggetje pal naast hun huis grote gevolgen heeft voor hun privacy en woongenot. Wethouder Fred Stol van Zuidhorn laat desgevraagd weten, dat het initiatief vanuit Niezijl komt. De gemeente stond daar feitelijk buiten. “Het plan is al van voor 1990. Er is een Europese subsidie van Leader, maar daarvoor is nodig dat dorp er achter staat. Het plan leidt tot een bouwaanvraag en dan komt de gemeente weer in beeld. De bezwaarprocedure is nog niet in gang, wel is er inmiddels een zienswijze.”