Drieluik: Israël en de Palestijnen

OLDEKERK - De kwestie Israël en de Palestijnen is een zeer actueel onderwerp, zowel in de kerk als in de politiek. We hebben daarom drie verschillende mensen uitgenodigd om over deze problematiek een lezing te houden. Er is zo een drieluik ontstaan, waarin veel aspecten van de actualiteit aan bod komen.

Deze drie avonden vormen een geheel, maar zijn ook afzonderlijk bij te wonen. De eerste bijeenkomst (18 oktober) komt Henriët Lases uit Noordhorn. Zij heeft twee jaar in een kibboets gewoond en is daarna een aantal keren in Israël geweest. De vredesacties blijven haar bezighouden. Titel van haar lezing is: Joden en Palestijnen, hoe heeft de verdeeldheid kunnen ontstaan? De tweede avond (25 oktober) spreekt mevrouw Riet Bons-Storm uit Loppersum. De titel van haar lezing is: ‘Aan wie is het land beloofd?' Mevrouw Bons is emerita hoogleraar Vrouwenstudies en Pastoraat aan de Rijksuniversiteit van Groningen. De titel van de lezing ontleent zij aan haar laatst geschreven boek: Bidt Jeruzalem vrede toe. De derde avond (1 november) komt Johan Feitsma uit Grijpskerk. Hij is in 2002, mede namens de kerken, drie maanden op een waarnemersmissie/vredesmissie naar Israël en de Palestijnse gebieden geweest. De titel van zijn lezing is: Tijd van vrede, door waarheid en verzoening. De bijeenkomsten zijn in het gereformeerd kerkgebouw, Eekebuursterweg 9, Oldekerk, om 19.45 uur met inloop vanaf 19.15 uur. Meer informatie: Jikky Grashuis telefoon 0594-612271.