Zuidhorn: lasten omhoog

ZUIDHORN - De begroting 2012 van de gemeente Zuidhorn is in balans. De ingrijpende maatregelen die in 2011 zijn genomen, hebben effect gehad. Deze leveren de gemeente vanaf 2014 jaarlijks 3,3 miljoen euro op. Dat is ruim 10 procent op een begroting van 31 miljoen euro. Wanneer de omstandigheden ongewijzigd blijven, kan de gemeente deze periode van drastische besluiten achter zich laten. De noodzakelijke en soms pijnlijke besluiten die het college in 2011 heeft genomen, leiden financieel tot een gezonde basis voor de toekomst van de gemeente en haar inwoners. Het college is blij met dit perspectief.

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2011 is een aantal van de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen voor de voorzieningen heroverwogen. Uiteindelijk heeft de raad vastgesteld 343.000 euro minder te bezuinigen op diverse voorzieningen. Het college kan de raad nu voorstellen doen, waarbij duidelijk is gekozen voor het behoud van diverse activiteiten in de gemeente en daarmee de leefbaarheid in de dorpen. Dit blijkt onder meer uit het verzachten van de voorgenomen bezuinigingen op bibliotheekvoorziening, muziekonderwijs, welzijnswerk, vrijwilligerswerk en mantelzorg. De landelijke economische situatie brengt nog veel onzekerheden en risico's met zich mee. Daarnaast brengen de overheid en provincie steeds meer taken onder bij de gemeente zoals deeltaken uit de Algemene Wet Bijzondere Bijstand (AWBZ), de Jeugdzorg en de nieuwe Wet Werken naar vermogen. In 2012 stijgt de OZB met 15 procent. Voor een woning met een waarde in 2011 van bijvoorbeeld € 200.000 betekent dit een stijging van ongeveer 35 euro per jaar. Hierbij is geen rekening gehouden met een eventuele waardestijging of -daling van de woning. De werkelijke stijging van het OZB-bedrag in 2012 kan daardoor afwijken. Door de hogere kosten voor afvalinzameling, stijgt het vaste deel van de afvalstoffenheffing met € 13,60 per jaar. Het tarief per kilo blijft € 0,16. Door lagere kosten daalt het tarief voor de rioolheffing in 2012 met 5 procent. Voor een woning gaat deze heffing met € 9,31 omlaag. Alles bij elkaar opgeteld, stijgen de woonlasten in de gemeente Zuidhorn in 2012 bij een woning van ongeveer € 200.000 ongeveer met € 39 per jaar. Net als vorig jaar zit de gemeente in 2011 in vergelijking met andere gemeenten in de provincie met haar woonlasten onder het provinciaal gemiddelde. Ook landelijk liggen de woonlasten in 2011 in de gemeente onder het gemiddelde. Maandag 31 oktober behandelt de raad de begroting 2012.