Meer geld voor MFA's in Grootegast

GROOTEGAST - De voltallige gemeenteraad van Grootegast heeft dinsdagavond ingestemd met het voorstel om in totaal 1,5 miljoen euro bij te dragen aan de twee multifunctionele accomodaties (MFA's) in Kornhorn en Lutjegast.

Het bedrag wordt gesplitst in tweemaal 750.000 euro voor ieder dorp. In Lutjegast zijn al heel concrete plannen en het lijkt er op dat het dorp met de bijdrage de bekostiging van een MFA kan financieren. De plannen voor een MFA in Kornhorn zijn iets minder concreet, maar de indruk is dat ook dit dorp nagenoeg uit zou kunnen komen met de bijdrage van de gemeente.