Chaos fietsenstalling Aduard moet aangepakt

ADUARD - De fractie van GroenLinks in de gemeente Zuidhorn vraagt van het college van B&W van Zuidhorn een snelle aanpak van de situatie bij de fietsenstalling op de carpoolplaats aan de N355 (Friesestraatweg) in Aduard. De fietsenstalling is veel te klein, waardoor veel fietsen dagelijks noodgedwongen buiten de rekken worden gezet, wat tot chaotische taferelen leidt en tot schade aan de fietsen.

Raadslid Henk Bakker van GroenLinks Zuidhorn: “Het is te verwachten dat minder mensen van de carpoolplaats gebruik maken dan mogelijk zou zijn door de rommelige situatie. Wij hebben, samen met inwoners van Aduard, al in januari aandacht voor dit probleem gevraagd, maar de situatie is niet echt verbeterd. De gemeente verwijst naar de provincie, maar die doet onvoldoende.” “De gemeente moet daarom in actie komen, in het belang van de inwoners van Aduard én vanwege het beleid van de gemeente om het gebruik van de fiets, het openbaar vervoer en carpoolen te stimuleren. Het gekissebis tussen gemeente en provincie duurt nu al acht maanden. Daar kunnen de mensen in Aduard niet langer op wachten. Samenwerking met de provincie is natuurlijk prima, als het maar snel gebeurt. Daarom is de GroenLinks-fractie in Provinciale Staten hier ook mee bezig. We rekenen erop dat meer mensen uit Aduard en omgeving op een prettige manier gebruik kunnen maken van een ruime fietsenstalling op de carpoolplaats.” Woordvoerster Martien van der Laan van de gemeente Zuidhorn laat desgevraagd weten, dat de fietstenstalling van de provincie is: “Die heeft al maatregelen genomen, maar er komen nog meer”.