Bijeenkomst over brede school Zuidhorn

ZUIDHORN - Donderdagmiddag 15 december wordt in zalencentrum Balk te Zuidhorn een visiebijeenkomst gehouden rond de Brede School Zuidhorn. Doel van de bijeenkomst is een verdieping aan te brengen in het concept voor de Brede School. Wethouder Bert Nederveen geeft de aftrap voor deze bijeenkomst.

Samen met de aanwezige organisaties wordt tijdens een interactieve bijeenkomst invulling gegeven aan uitstraling, samenwerken (activiteiten binnen de brede school) en samenwonen (gezamenlijk ruimtegebruik). Organisaties die deelnemen zijn onder meer een aantal basisscholen en een middelbare school in Zuidhorn, Centrum voor Jeugd en Gezin, kinderopvang, openbare bibliotheek, Zonnehuis Oostergast, Stichting Welzijn Zuidhorn/Jongerencentrum Avalon, Maatschappelijk Werk Noordermaat, Stichting De Zijlen en logopedie- en fysiotherapiepraktijken. Aanmelden De gemeente wil alle organisaties in de gelegenheid stellen mee te doen aan de bijeenkomst. De bijeenkomst is van 14.00-17.00 uur in zalencentrum Balk, De Gast 39 te Zuidhorn. Organisaties die geen uitnodiging hebben gehad, maar wel deel willen nemen, kunnen zich aanmelden bij J. Thalen van de gemeente Zuidhorn via telefoonnummer (0594) 508825 of jdthalen@zuidhorn.nl.