Diabetesfonds blij met Opender vrijwilligers

OPENDE - In de week van 31 oktober tot en met 5 november heeft een 26-tal vrijwilligers gecollecteerd voor het Diabetesfonds.

De collectanten zijn onlangs in het zonnetje gezet in de showroom van De Vries Zonwering aan de Wending. Dit in aanwezigheid van de oud-collectecoördinator mevrouw R. Snip. Zij is al jaren collectecoördinator in haar eigen woonplaats Zevenhuizen. Een aantal collectanten loopt al zeker twaalf jaar voor het Diabetesfonds en een tweetal collectanten al vanaf het begin (1990) dat er in Opende een collecte voor het Diabetesfonds is georganiseerd, te weten de dames F. Snip en Sj. van der Woude. Ze hebben hiervoor een bloemetje ontvangen. Verder hebben alle collectanten een roos gekregen als dank voor hun inzet. Na twaalf jaar coördinatie van de collecte geeft Anneke Westerhof nu het stokje over aan Liesbeth de Boer. Wel blijft zij de nodige ondersteuning bieden. Diabetes type 1 of 2 komt steeds meer voor. Daarbij komt dat men zich steeds meer bewust wordt van de gevolgen die deze ziekte kan hebben. Het is daarom van belang dat er geld gegenereerd wordt om verder onderzoek te doen naar deze aandoening. In Opende heeft de collecte €1162,34 opgebracht.