Novatec: Miljoenenschade gemeenten beperkt

Westerkwartier - ZUIDHORN - De gebouwen van de failliet verklaarde timmerfabriek Barsema zullen tegen boekwaarde worden verkocht. Daarover is volgens wethouder Bert Nederveen, tevens voorzitter van het dagelijks bestuur van Novatec, maandag in principe een overeenkomst bereikt.

Het nieuws dat hij maandagavond op de valreep in de gemeenteraad bekendmaakte, betekent dat de in Novatec deelnemende gemeenten niet nog eens 2,9 miljoen extra op tafel behoeven te leggen.
De vrees van Henk Bakker (GroenLinks) over het niet kunnen verkopen van de gebouwen bleek daarmee ongegrond te zijn. Bakker stelde eerder dat het ‘Barsema-avontuur’ de gemeenten al drie miljoen heeft gekost. Daarenboven is er sprake van een belastingschuld die inmiddels van zes ton is opgelopen naar 7,5 ton. Hij nam het voormalig wethouder Sietse de Vries kwalijk dat deze als algemeen bestuurslid van Novatec wel de bestuurlijke constructie als onmogelijk zei te ervaren, maar hierover niet bij de gemeenteraad voor hulp of advies aanklopte. Bakker haalde de bestuurders ook over de hekel voor het nooit voeren van functioneringsgesprekken met de directeur. De gang van zaken werd door alle fracties betreurd. Zo sprak René Westerhoff-Dijkinga (VVD) over een vrije kostenval waarin zowel het dagelijks als het algemeen bestuur van Novatec zijn gelopen. ,,Is regeren hier negeren?” Even later: ,,Een wethouder behoort geen ondernemertje te spelen en tegelijkertijd inkoper en beleidsmaker te zijn en daarbij ook nog eens andere functies te vervullen’’. Het CDA verlangde bij monde van Ester Grotenhuis een plan van aanpak. ,,We hebben allemaal steken laten vallen, ook wij als gemeenteraad, maar er moet nu een strak plan komen”. PvdA-er Machiel van der Schaaf trok de conclusie dat Novatec nooit in Barsema had mogen deelnemen. ,,Het bestuur had dit nooit mogen bekrachtigen. We zijn hier niet om te slachtofferen, want slachtoffers zijn er al genoeg gevallen”. Heikel punt is naar zijn mening dat Novatec zonder kennis van zaken in een onderneming is gestapt, terwijl de markt voor onder meer de houtskeletbouw niet of nauwelijks is onderzocht. Irene van Essen-Smilde (ChristenUnie) noemde het ongezond dat directeur Van den Broek tevens deel vormde van de Raad van Commissarissen. De directeur heeft zich overigens met ingang van 5 oktober ziek gemeld.,,De investeringen waren te hoog en de doelgroepen te klein”, zo vatte Harrie W. Rutgers zijn standpunt over het onderzoeksrapport van Pro Facto samen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Novatec-bestuur. Lof was er voor de inzet van wethouder Bert Nederveen. ,,Waardering dat hij bij zwaar weer is blijven zitten en nu voorzitter van het dagelijks bestuur is”, onderstreepte Van Essen-Smilde. De wethouder heeft omreden van drukte bij Novatec tijdelijk een deel van zijn portefeuille overgedragen aan zijn collega Oomkes. Deel van de nieuwe drukte is een heftige discussie met de curator in het faillissement over onbehoorlijk bestuur. Een advocaat zal namens het bestuur haar belangen bij de curator behartigen. ,,Het bestuur is deel van het probleem, maar wil ook deel van de oplossing zijn”, aldus Nederveen. Een motie van treurnis vanuit GroenLinks over het niet adequaat reageren van het bestuur op signalen van directiezijde kreeg alleen steun van VVD en D66. ,,Signalen om erger te voorkomen zijn in de wind geslagen. Het is een heel ernstige bestuurlijke zaak. We komen niet weg met het aannemen van het collegestuk, maar moeten er conclusies aan verbinden”, fulmineerde Klaas-Wybo van der Hoek. Een motie over het formeren van een onderzoekscommissie ex artikel 155 van de Gemeentewet vanuit ook GroenLinks werd met 3 stemmen voor verworpen. Achtergrond voor de tegenstemmers was onder meer de stelling van wethouder Nederveen dat er van onbehoorlijk bestuur geen sprake is geweest. De teloorgang van de timmerfabriek weet hij voornamelijk aan de financiéle en economische crises. Hij benadrukte dat er ook goede jaren zijn geweest. Vanwege de complexiteit van de problematiek is gemeentesecretaris H.K. Hofman van Leek toegevoegd aan het Novatec-bestuur.