Fysio Grootegast: Predicaat van Menzis

Westerkwartier - GROOTEGAST - Menzis heeft Fysio Grootegast het TopZorg predicaat toegekend. Menzis kent dit toe aan praktijken die voldoen aan eisen op het gebied van kwaliteit van zorg, service en informatie voor de patiënt.

Het TopZorg predicaat bestaat al voor een negental behandelingen in ziekenhuizen. Nu breidt de zorgverzekeraar dit uit met fysiotherapie. Door eisen te stellen probeert Menzis de kans op een goed verloop van de behandeling en herstel zo groot mogelijk te maken voor de verzekerde. “Fysio Grootegast heeft deze externe toetsing door een onafhankelijk auditbureau in mei 2011 goed doorlopen. Landelijk zijn er nu ongeveer 150 praktijken die aan deze strenge kwaliteitsnorm voldoen. Er is gekeken naar patiënttevredenheid, zorgvernieuwing en samenwerking met andere zorgverleners, zoals huisartsen en specialisten”, aldus het Fysio-team. “Uit de verslaglegging van de patiënt moet duidelijk naar voren komen, met welke vraag de patiënt bij de fysiotherapeut komt, hoe dit wordt behandeld en of de behandeldoelen worden gehaald. Voor Menzis mogen wij nu het predicaat Topzorgpraktijk voeren. Voor Achmea zijn wij nu plus praktijk”, aldus het team. Sinds 1 februari 2010 is Fysio Grootegast ook in het bezit van het HKZ kwaliteitskeurmerk. De actuele discussie over stijgende kosten in de gezondheidszorg vraagt om nieuwe en wellicht onorthodoxe oplossingen. Voor meer info: www.fysiogrootegast.nl
Het team van Fysio Grootegast (foto Jan Beets).