Fietspad Zuidhorn-Den Horn in 2012

ZUIDHORN - De aanleg van het fietspad tussen Zuidhorn en Den Horn gaat door. Hiermee gaat een jarenlange wens van de projectgroep Fietspad Beter en de gemeente Zuidhorn in vervulling. De aanleg van dit fietspad is opgenomen in het collegeprogramma 2010-2014.

Projectgroep Fietspad Beter heeft inspanningen verricht voor de realisatie van het fietspad door lobby en acties. De bedoeling is het fietspad van 1,3 km in de tweede helft van 2012 aan te leggen. Het genoemde fietspad loopt vanaf de Zuiderweg in Zuidhorn naar de Dorpsstraat in Den Horn. Via de Weersterweg en de nieuwe Tichelwerkbrug over het Aduarderdiep bereiken fietsers snel de westkant van de stad Groningen. De fietsverbinding betekent voor de forensen en scholieren een snelle verbinding met Groningen en voor de recreatieve fietsers een mooie aanvulling op de al bestaande fietspaden. De kosten voor de aanleg van het fietspad zijn begroot op € 388.320. De aanleg van het fietspad is mogelijk door bijdragen van de provincie (Brede Doel Uitkering), de Regio Groningen-Assen en van de gemeente Zuidhorn. Het fietspad loopt door een weidevogelgebied en over grond van twee agrariërs. Om het gebied aantrekkelijk te houden voor weidevogels draagt de gemeente bij aan het realiseren van twee plasdraspercelen. Dit betekent dat betreffende percelen tussen 15 februari en 15 april of 15 mei onder water worden gezet. Weidevogels zoals grutto's, tureluurs, scholeksters en kieviten maken vooral vóór het broedseizoen, tot half april, gebruik van de plasdras om te foerageren. De agrarische natuurvereniging Stad & Ommeland heeft voor de twee veehouders beheerpakketten aangevraagd bij de provincie Groningen. Via een dergelijk pakket krijgen beide agrariërs een financiële tegemoetkoming van de provincie voor het feit dat ze de betreffende percelen niet voor hun bedrijfsvoering kunnen gebruiken.