Stichting Oude Groninger Kerken blikt tevreden terug

Haren - Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) heeft alle reden om met tevredenheid op de resultaten van 2011 terug te kijken. De uitvoering van het geplande instandhoudingsprogramma kwam door de winter 2010-2011 traag op gang, maar is in de loop van het jaar toch volledig uitgevoerd.

Restauratie van en onderhoud aan negen monumentale kerken en de Folkingestraat synagoge zijn dit jaar afgesloten. Het grootste deel van het werk aan de kerk van Saaxumhuizen is uitgevoerd. Het herstel en (her)bestemming van kerken, torens en kerkterreinen in Hornhuizen, Uitwierde, Oosternieland en Beerta in het kader van het Waddenfondsproject ‘Landmerken' naderen hun voltooiing. Na lang wachten kon dit jaar het pleisterwerk in de kerk van Engelbert worden vervangen. Onlangs werden de kerk van Den Horn en de dakruiters op de stichtingskerken in Niezijl en Niehove overgenomen. Het orgel in de kerk van Noordwijk en het wereldberoemde Schnitgerorgel in de Der Aa-kerk in Groningen zijn op feestelijke wijze in gebruik genomen. Voor diverse kerken en complexen in en buiten de provincie heeft de stichting een aandeel geleverd bij het samenstellen van instandhoudingsplannen en het werk soms ook begeleid. Het aantal donateurs is licht gegroeid ten opzichte van vorig jaar. De advertentiecampagne met hulp van toonaangevende ambassadeurs en de grote kerstkaartenactie hebben hieraan een belangrijke bijdrage geleverd. De stichting ontving ook dit jaar weer belangrijke giften en legaten. Ook de Actie Kerkbehoud 2011 voor onder andere de restauratie van een kerk, een orgel en een belangrijke groep middeleeuwse schilderingen was weer een groot succes. Bijzondere Locaties Groningen (BLG), de werkmaatschappij van de stichting voor de exploitatie van bijzondere kerken en andere monumentale gebouwen, is sinds november uitgebreid met het unieke Berlage Raadhuis in Usquert. De verhuur van de binnenstadskerken van BLG is naar tevredenheid verlopen, ook al is de economische tegenwind behoorlijk voelbaar. De belangstelling voor het religieus erfgoed is opnieuw toegenomen door het organiseren van lezingen, concerten, excursies, het festival Terug naar het Begin en het uitgeven van een hooggewaardeerd tijdschrift en het promoten van de veelzijdige website van de stichting. Bijzondere publicaties als de boeken over Abt Emo van Wittewierum zorgden voor extra aandacht voor de middeleeuwse kerken. De reis naar Rome die Abt Emo precies achthonderd jaar geleden maakte, kan op initiatief van de stichting via de sociale media worden gevolgd. Door het plaatsen van bijzondere verhalen over onze kerken op de website van de SOGK dragen actief bij aan het Verhaal van Groningen. De in 2010 geheel gerestylede website www.groningerkerken.nl liet dit jaar een enorme groei van het bezoekersaantal zien. De jeugd heeft de toekomst. Daarom voeren de stichting een breed educatief programma uit, van basisschool tot universiteit. Zowel Terug naar het Begin als Schnitgers Droom hadden een belangrijke educatieve component. Dit jaar is het educatieve team gestart met maatschappelijke stages voor het middelbaar onderwijs in het kader van ons deelproject Het Verhaal van de Groninger Kerken. De nabije toekomst - wat verwacht de SOGK voor 2012 ? In het kader van het instandhoudingsprogramma zal de staat van onderhoud van tien kerken en kerkhoven op niveau worden gebracht. Diverse restauratieprojecten uit 2010 worden afgerond en een aantal nieuwe werken gestart, waaronder de restauratie en herbestemming van de kerken van Leegkerk en Klein Wetsinge, de restauratie van het orgel in Tinallinge en de middeleeuwse gewelfschilderingen in Garmerwolde. De bijzondere preekstoel uit de verlaten kerk van Heveskes krijgt onderdak in de kerk van Engelbert. De werkzaamheden voor een nieuwe bestemming van de synagoge in Appingedam gaan van start. Onderzoek wordt gestart naar mogelijkheden voor extra gebruik van de kerk in Winsum/Obergum. Op de kerkterreinen in Zuurdijk en Den Andel zullen omvangrijke werkzaamheden worden uitgevoerd. In het afgelopen jaar zijn diverse gesprekken met kerkeigenaren gevoerd over mogelijke afstoting van kerken. De stichting verwacht in 2012 zeker twee kerken met hun terreinen over te nemen. De publieksactiviteiten in 2012 worden geconcentreerd rond het thema ´de kerk als podium´ waarbij de stichting zich nog sterker dan voorheen zal inzetten voor behoud van een goede culturele infrastructuur in de provincie Groningen. Dit alles is alleen mogelijk dankzij de niet aflatende steun van de grote groep betrokken donateurs, begunstigers, fondsen, overheden en de honderden actieve vrijwilligers.