Sjouke Dijkstra BV (v/h Aduard) blijft ‘Koninklijke'

LEEK/ADUARD - De Koningin heeft besloten dat Koninklijke Sjouke Dijkstra BV uit Leek (voorheen Aduard) het recht behoudt tot het voeren van het Predicaat 'Koninklijk'.

Om dit te bestendigen ondertekende directeur Sieger Dijkstra, onder toeziend oog van burgemeester Berend Hoekstra van Leek, de bepalingen betreffende het predicaat 'koninklijk'. In 1985, na het bereiken van de 100-jarige leeftijd van het bedrijf, kreeg Sjouke-Jan Dijkstra uit handen van de toenmalige Commissaris van de Koningin het predicaat Koninklijk. Het bedrijf heet vanaf dat moment Koninklijke Sjouke Dijkstra BV. Het recht wordt doorgaans toegekend voor een periode van ten hoogste 25 jaar, waarna een onderneming, via de burgemeester in de vestigingsplaats, aan de koningin verlenging kan vragen. Koninklijke Sjouke Dijkstra is een bedrijf met een rijke historie en bestaat al meer dan 125 jaar. Het zwaartepunt van de activiteiten ligt momenteel in het realiseren van infra-, milieu- en energieprojecten zoals grondwerk, riolering, asfaltwerkzaamheden, straatwerk en bodemsanering. Daarnaast is het gespecialiseerd in het aanleggen en amoveren van windturbineparken en het plaatsen, beheren en onderhouden van ondergrondse afvalinzamelsystemen. Tot de opdrachtgevers behoren onder meer overheidsinstellingen, industrieën, woningcorporaties, agrariërs en particulieren. Het predicaat Koninklijk is een onderscheiding die kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen, instellingen of grote ondernemingen. Het symboliseert het respect, de waardering en het vertrouwen van de Koningin tegenover de begunstigde. Alleen de koningin kan het predicaat toekennen. Het predicaat is strikt op naam en betekent dat de organisatie het predicaat 'Koninklijk' mag toevoegen aan de naam en de Koninklijke Kroon (of in overleg: een gestileerde versie) in het logo mag opnemen. De belangrijkste verplichting is dat de gerechtigde alles zal nalaten wat zijn reputatie kan schaden. Een onderneming moet aan de volgende voorwaarden voldoen om het predicaat Koninklijk te kunnen krijgen: zeer belangrijk zijn in hun vakgebied; minstens 100 jaar bestaan; minstens 100 werknemers in dienst hebben; aantoonbaar stabiel zijn en een goede financiële reputatie hebben; geen onderdeel zijn van een groter concern dat al 'Koninklijk' is; zich als Nederlands bedrijf manifesteren.