Politiek Zuidhorn: zorg over lasten

Westerkwartier - ZUIDHORN – Noodweer zei Harrie Rutgers (D66) maandagavond in de gemeenteraad voor de komende jaren te verwachten op economisch terrein. Als een van de weinigen kritiseerde hij hiermee het verhogen van de onroerend zaakbelasting.

“Het is tegenstrijdig om deze lasten te verhogen op juist een moment dat de prijzen van de huizen dalen”. De voltallige raad ging evenwel akkoord met een opbrengststijging voor 2012 voor grafrechten, leges, liggeld, onroerendzaakbelasting, reinigingsheffing en rioolheffing. De feitelijke percentages hiervoor zullen wegens ziekte van een ambtenaar niet in december, maar in januari aan de raad worden gepresenteerd. In december volgen er, aldus wethouder Nederveen, wel fictieve percentages voor een eerste indruk over de gevolgen van het besluit. Aandacht dient de gemeente volgens Klaas-Wybo van der Hoek (GroenLinks) zonder meer te hebben voor de ouderenhuishoudens. ”Als in 2012 het afstempelen van de pensioenvoorziening een feit wordt, scheelt dat per ouderhuishouding enkele honderden euro's op jaarbasis. Dat wordt echt dramatisch”. Van der Hoek bond het college van B en W op het hart zich voor deze groep behulpzaam op te stellen en hierover alvast in overleg te gaan met welzijnsinstellingen. Desnoods zouden, aldus GroenLinks, hierbij ook diaconieën kunnen worden betrokken. De zorg over zware economische tijden voor ook de inwoners van Zuidhorn werd breed gedeeld. De fractie van ChristenUnie schaarde zich omwille van de noodzaak voor reserves niet achter een voorstel voor het kunstgrasveld in Grijpskerk. “We moeten niet knabbelen aan het weerstandsvermogen en de Algemene Bedrijfsreserve”, aldus Schipper.