Knipkaart voor gratis groenafval in Zuidhorn

Westerkwartier - ZUIDHORN – Het gratis brengen van groen afval blijft in Zuidhorn zeker tot 1 januari 2013 nog mogelijk. Wethouder Jan Oomkes beklemtoonde dit tijdens de recente vergadering van de gemeenteraad na een motie vanuit de VVD.

De liberalen stelden, uit vrees voor een te grove bezuinigingsmaatregel, voor een knipkaart voor de gratis aanlevering in te voeren voor uitsluitend inwoners van Zuidhorn. "In Kollumerland zijn met de knipkaart bij de Milieustraat goede ervaringen opgedaan”, aldus Geertje Dijkstra-Jacobi. Achtergrond voor de motie vormde ook het uitgangspunt dat menigeen een deel van zijn tuin zal bestraten om de kosten te drukken zodra er voor het groenafval dient te worden betaald. Oomkes beloofde in december met een uitgewerkt voorstel te komen. Naar zijn mening onderschat de VVD het kostenpatroon. "Het verwerken van het groen is nu opgenomen in het vaste deel van de afvalstoffenheffing. Aan de voorziening wordt nu dus ook meebetaald door mensen die nooit groen storten”. De kosten hiervoor betroffen in 2010 bijna een ton, terwijl er slechts € 43.000 was geraamd. Oomkes zei al wel in te zijn voor een regeling waarbij de bewoners tweemaal per jaar gratis groen kunnen inleveren in plaats van nu een jaar rond.