Ruigewind Lauwerzijl: Groen licht voor windproeven

Westerkwartier - Lauwerzijl/Norg – Aan wind meestal geen gebrek in Lauwerzijl. Dat komt Jan Pluis uit Norg goed uit, hij is met de projectgroep Ruigewind aan de Teenstraweg al geruime tijd bezig met plannen voor een proefboerderij. Doel is experimenteren met kleinschalige windenergie.

 B en W van Zuidhorn hebben inmiddels – voorlopig - toestemming verleend voor de komende vijf jaar. Jan Pluis is al langer bezig met windenergie. De firma Amrin in Tolbert levert kleine windmolens, die met name bij boerderijen goed te plaatsen zijn. De mogelijkheden om op die locaties molens te testen zijn echter minimaal. Het voorhuis van de boerderij wordt gesloopt. Het wordt vervangen door een energieneutrale woning met een windmolen op het dak, die het huis van energie moet voorzien. Op het erf verrijzen windturbines in steeds wisselende opstelling. Ook een architectenbureau Ritsema uit Groningen en MD landschapsarchitecten (ook uit Groningen) zijn bij het initiatief betrokken. De windmolens die in Lauwerzijl worden gebouwd, zijn maximaal 15 meter hoog. “Bij dit initiatief om een innovatieve energieneutrale woning te ontwikkelen was het uitgangspunt dat de elektriciteit zou worden geproduceerd door een kleinschalige windturbine. Het bleek dat er nog weinig ervaring is opgedaan met dergelijke kleine windturbines in landelijke gebieden”, aldus Pluis. Dit was de aanleiding om de projectgroep Ruigewind te vormen, een groep van deskundigen op het gebied van windenergie, landschap en architectuur. Uitgangspunt is om uit te zoeken of het mogelijk is om op een verantwoorde wijze kleinschalige windenergie toe te passen in het Groninger landschap. Kenmerkend voor het noordelijke Groninger landschap is het open karakter. Die openheid en de bovengemiddelde windsnelheid in het gebied is ideaal voor de opwekking van windenergie. Voor het behoud van het Groninger landschap staat het behoud van de openheid centraal. Voor de proefboerderij wordt samenwerking gezocht met de Hanzehogeschool in Groningen. Pluis hoopt te profiteren van de weerstand tegen grote windmolens of windmolenparken. Veel kleinere molentjes zijn minder ingrijpend in het landschap. “De grote windturbines zijn de schaal van de boerderij met hun erfbeplanting totaal ontgroeid. Kleine windturbines geplaatst op schuren en geplaatst op masten die het schaalniveau hebben van de erfbeplanting en de bebouwing kunnen echter onderdeel uitmaken van het erf. De uitdaging is om deze duurzame energieopwekking als extra dimensie in de gehele erf aankleding mee te laten spelen. Het project bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel. In het theoriedeel wordt onderzocht hoe je kleinschalige windturbines kunt inpassen met behoud van de ruimtelijke kwaliteit van verschillende typen landschap in het noordelijke kustgebied.” Het praktijkdeel bestaat uit een proefboerderij waar getoond wordt hoe de turbines op een ruimtelijk verantwoorde manier op het erf geplaatst kunnen worden en ook getest worden op hun rendement. Deze proefboerderij heeft een tijdelijk karakter van maximaal vijf jaar. “De resultaten van het project zijn van belang voor het gehele noordelijke kustgebied. Het is een innovatief initiatief in de gemeente Zuidhorn met landelijke uitstraling”, aldus de initiatiefnemer. “De gebroeders Teenstra hebben gezorgd dat dit voormalige deel van de Lauwerszee werd ingepolderd tot een modelpolder voor nieuwe gewassen en technieken. Het gebied wordt nu een hedendaagse pionier op het gebied van kleinschalige windenergie”, aldus Pluis.