Zuidhorn verder met gevolgen krimp

Westerkwartier - ZUIDHORN - De gemeenteraad vraagt inwoners naar hun mening over gevolgen krimp voor leefbaarheid in dorpen.

De bijeenkomst maandag trok zo'n 75 belangstellenden, die gedeputeerde Marianne Besselink haar visie hoorden geven over verandering van bevolkingssamenstelling in relatie tot leefbaarheid. Aan de hand van een aantal prikkelende stellingen ontspon zich een geanimeerde discussie.
De bijeenkomst vormt de eerste aanzet voor een nog op te stellen kadernota over dit thema. Want in meerdere dorpen is een lichte daling van het aantal inwoners waarneembaar en is er sprake van vergrijzing. In het vervolg wil Zuidhorn burgerjury's per dorp in het leven roepen. De animo hiervoor was maandag iets minder dan gehoopt. Om die reden is dat onderdeel, overleg door burgerjury's, uitgesteld tot januari. Een  jury moet tien mensen per dorp tellen en dat vanuit verschillende ‘disciplines'. In maart wordt waarschijnlijk de kadernota door de gemeenteraad behandeld. B en W maken op basis hiervan een beleidsnota over de leefbaarheid op het platteland. (foto Jan Beets.)