Zuidhorn: anderhalf miljoen voor sport blijft in spaarpot

ZUIDHORN - De fierljepaccommodatie in Grijpskerk kan binnenkort worden gerenoveerd nu de gemeenteraad Zuidhorn hiervoor twintigduizend euro ter beschikking heeft gesteld. Voor de fierljeppers gold maandagavond in de raad een uniek soort status aparte in verband met hun al vergevorderd plan en de grote mate van zelfwerkzaamheid van de veertig leden.

De polsstokverspringers waren de enige sporters die hun wensen in klinkende munt zagen verzilverd. Ruim 1,4 miljoen voor knelpuntoplossende zaken op sportgebied blijft er voorlopig op de plank liggen, omdat het college van B en W alsnog tips en hints wil inwinnen bij de Sportadviesraad. “Als wij burgerparticipatie hoog in het vaandel hebben, dan kunnen we niet buiten de Sportadviesraad”, beargumenteerden Arina Havinga-Rook (Christen Unie) en Hilda Meijer-Dijkstra (CDA) over het alsnog betrekken van deze raad bij de collegevoorstellen. Het college wil 530.000 euro reserveren voor het renoveren van de Quicksilver S en daarnaast er voor 2,5 ton twee buitenkleedkamers realiseren. Voor het oplossen van de capaciteitsproblemen bij de voetbalverenigingen Grijpskerk en Zuidhorn zou er in 2013 en 2014 ook 2,5 ton gereed moeten liggen. Daarnaast stelde het college voor twee ton opzij te leggen voor de verbouw van een gymzaal tot sportzaal bij de in 2014 nieuw te bouwen Brede School in Zuidhorn. Ook daarmee zouden de capaciteitsproblemen bij de Quicksilver S deels kunnen worden opgelost. Het renoveren van de gymzaal in Noordhorn is ook vanuit veiligheid en gezondheid volgens de PvdA beslist nodig. In een amendement van PvdA, GroenLinks met uitzondering van Klaas-Wybo van der Hoek en VVD wordt hiervoor 245.000 euro gereserveerd. René Westerhoff-Dijkinga merkte op dat wethouder Fred Stol tussentijds alles in het werk moet stellen voor het verbeteren van de communicatie met de sportverenigingen. Wat de fierljeppers betreft, is de boodschap kraakhelder geweest. Het aparte raadsbesluit voor hen beloonden ze, alhoewel dit strict formeel vanaf een publieke tribune niet mag, met een vet applaus.