Hoogholtje Niezijl: 'brug te ver'?

ZUIDHORN - De gemeente Zuidhorn heeft plannen voor de aanleg van een zogenaamd hoogholtje over het Niezijlsterdiep om op termijn een ‘dorpsommetje Niezijl’ mogelijk te maken. De plannen worden ondersteund door de Vereniging Dorpsbelangen Niezijl.

Ook de fractie van GroenLinks heeft eerder gepleit voor een dorpsommetje in Niezijl, omdat dit de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Niezijl ten goede zou kunnen komen. Nu stellen aanwonenden echter dat zij niet zijn benaderd/geïnformeerd over de uitwerking van het plan, terwijl een bruggetje pal naast hun huis grote gevolgen heeft voor hun privacy en woongenot. GroenLinks raadslid Alex Temmingh wil meer duidelijkheid van B en W: “Onze indruk is dat de wethouder onvoldoende rekening houdt met alle inwoners van Niezijl en zich teveel op de ideeën van Dorpsbelangen Niezijl baseert. Wij willen van de wethouder weten of dat inderdaad het geval is. Een logische vervolgvraag is dan hoe hij met de belangen van de directe aanwonenden zal omgaan.” Sinds twee jaar hanteren B en W voor de kleinere dorpen binnen de gemeente het uitgangspunt ‘Bewoners aan het roer’. Dat moet ruimte geven aan initiatieven vanuit de dorpen zelf. Alex Temmingh: “Daarom heeft deze zaak gevolgen die verder reiken dan alleen Niezijl. Wij willen van de wethouder weten of dit uitgangspunt – door uiteenlopende belangen – tot conflicten kan leiden. Dat lijkt hier namelijk het geval te zijn.” Volgens het GroenLinks-raadslid moet bij ‘bewoners aan het roer’ duidelijk zijn hoe het overleg over verschillende ideeën en plannen en de uiteindelijke besluitvorming verlopen en wie daarbij zijn betrokken." De filosofie van ‘bewoners aan het roer’ moet geen alibi worden voor een soort verdeel- en heers-politiek uit het gemeentehuis. Daarom wil Alex Temmingh van de wethouder weten wat er, bijvoorbeeld door de gemeente, door Dorpsbelangen en door eventuele andere betrokkenen kan worden gedaan om nu en in de toekomst te voorkomen dat er onevenwichtige besluiten worden genomen.