Oude sloot deert VZ niet

NIEHOVE De gemeente Westerkwartier moet soepelheid betrachten bij de naleving van de regels voor boeren bij het beheer van hun landerijen in het Middag-Humsterland.

Dat vindt fractievoorzitter Ytsen van der Velde van de lokale coalitiepartij VZ Westerkwartier. Hij steunt het protest van melkveehouder Hans van der Helm uit Niehove, die een dichtgegroeide historische sloot op zijn land in oude staat moet terugbrengen. Deze maatregel van de voormalige gemeente Zuidhorn dateert uit mei 2017.

Met vier collega-boeren kreeg Van der Helm toen een brief van de gemeente. Op straffe van een dwangsom wordt de boer uit Niehove opgedragen de sloot van 280 meter lang, 1 meter breed en 60 centimeter diep, opnieuw uit te graven. De gemeente noemde de kronkelende sloten die zijn opgenomen in het bestemmingsplan, karakteristiek voor dit Nationaal Landschap.

Volgens de voormalige gemeente zouden de boeren de historische sloten op het land moedwillig hebben gedempt om met machinerieën hun land gemakkelijker te kunnen bewerken. Van der Helm bestrijdt dat. ,,De sloot is in de loop der jaren dichtgegroeid. Ik weet dat er voor het laatst water in stond in 1988.’’ Hij verzet zich tegen de maatregel en boekte inmiddels al een succesje: de nieuwe gemeente Westerkwartier heeft de handhaving onlangs opgeschort.

Toch is Van der Helm nog niet gerust. Hij nodigde alle raadsfracties uit om de situatie in ogenschouw te nemen. Van der Velde van de grootste partij VZ Westerkwartier gaf hieraan gehoor en steunt Van der Helm bij voorbaat in zijn protest. Volgens hem had de sloot voorheen een functie voor de afwatering. ,,Door drainage is die functie vervallen. Waarom zou je dan langer vasthouden aan zo’n sloot of greppel?’’

Volgens Van der Velde is het Middag-Humsterland cultuurlandschap. Daarbij moet onder ogen worden gezien dat zo’n landschap voortdurend aan veranderingen onderhevig is, meent hij. ,,Daar past geen strakke wijze van natuurbeheer bij. Als Van der Helm de sloot uitgraaft, slibt hij binnen vijf jaar weer dicht. Zo blijf je aan het graven.’’ Een uitgestrekt betonpad op het erf van Van der Helm wordt volgens Van der Velde toegestaan, terwijl de sloot op 30 meter afstand van dit betonpad opnieuw moet worden uitgegraven vanwege het cultuurlandschap. ,,Dit is belachelijk.’’