Aangifte wegens brandstichting

grijpskerk/zuidhorn Brandstichting is de oorzaak geweest van de felle brand die in februari 2012 het bedrijfsverzamelgebouw van ondernemer Fré Oosterhof in Grijpskerk verwoestte.

Dat blijkt uit minutieus onderzoek dat in opdracht van de gedupeerde eigenaar is verricht door technisch specialist Peter Coppes uit Helmond. Eigenaar Oosterhof overhandigde het eindrapport van 75 pagina's, waarin Coppes 

bewijs levert voor brandstichting, vrijdagmorgen op het bureau in Zuidhorn aan de politie. Zeven jaar na dato doet Oosterhof bij die gelegenheid aangifte van brandstichting. ,,Er loopt een brandstichter rond. Er is een maatschappelijk belang dat hij wordt opgepakt. Ik vond de rechercheur die mij te woord stond, heel serieus. Ik hoop dat de politie er werk van gemaakt'', sprak Oosterhof na afloop.

Drie jaar geleden nam de ondernemer uit Grijpskerk specialist Coppes in de arm omdat verzekeraar Aegon tot op heden weigert de schade, die rond de 1 miljoen euro beloopt, te betalen. Volgens Aegon kon Oosterhof geen rapport laten zien waaruit blijkt dat de elektronische installatie in het gebouwencomplex tijdig was gecontroleerd. De controles zijn volgens de eigenaar wel degelijk uitgevoerd. Toch weigert Aegon te betalen.

Van meet af aan deden in Grijpskerk geruchten de ronde dat de brand was aangestoken. Onderzoeker Coppes sprak met Grijpkerkers die verklaarden op meerdere plekken in het complex brandhaarden te hebben gezien. Volgens Coppes is de waarde van verklaringen van lekengetuigen maar betrekkelijk. ,,Vanwege hun deskundigheid wilde ik de brandweerlieden horen die in de bewust nacht waren belast met het bluswerk.’’

Coppes hakt veel vaker met dit bijltje. ,,Doorgaans wordt mij geen strobreed in de weg gelegd om met brandweerlieden te praten. In het geval van Grijpskerk liep dit anders. Tot mijn verbijstering verbood de leiding van de Veiligheidsregio Groningen de leden van de blusgroep Grijpskerk mij te woord te staan.’’

Pas na veel geharrewar kreeg hij in de zomer van 2016 groen licht voor het verhoor van de brandweer. ,,De brandweerlieden bevestigden dat zij op meerdere plekken in het complex vuurhaarden zagen. Vooral doordat zich een brandgang bevond tussen de beide locaties waar vlammen zijn waargenomen, kan het niet anders dan dat er sprake is geweest van brandstichting.’’