De Poffert baalt van hardrijders

DE POFFERT - Bewoners van buurtschap De Poffert hekelen het functioneren van ambtenaren van de (voormalige) gemeenten Zuidhorn en Groningen.

Al geruime tijd klagen bewoners van De Poffert over doorgaand (vracht-)verkeer door hun dorp. Volgens bewoner Kees de Bock lappen de bestuurders de ter plaatse geldende snelheidslimiet van 30 en 50 kilometer per uur (bebouwde kom) en 60 kilometer (buiten de bebouwde kom) massaal aan hun laars. Zo'n 80 procent houdt zich niet aan de limiet, zegt hij. Per etmaal rijden 90 vrachtauto's door De Poffert. Daar is de doorgaande weg ter plaatse volgens De Bock niet berekend.

,,Op onze uitnodiging namen ambtenaren van Zuidhorn en Groningen hier twee jaar geleden een kijkje. Eind 2017 voerden zij metingen uit om de gemiddelde snelheden te meten.’’ Tot op heden werden de bewoners over de uitkomsten niet geinformeerd. De Bock noemt dit schandelijk. ,,Zo ga je als overheid toch niet met mensen om?’’

De Bock en zijn medewerkgroepleden zetten nu in op de politiek. ,,Als we de bestuurders van de nieuwe gemeente Westerkwartier mogen geloven, zijn zij van plan de eigen inwoners serieus te nemen. Zij geven toe dat het bij de gemeente tot op heden meestal eenrichtingsverkeer was: de burger moest luisteren naar de gemeente in plaats van andersom. Nou, dat is inderdaad ook onze ervaring in De Poffert.’’

In de nieuwe gemeente Westerkwartier trad dit jaar een coalitie aan die hierin verandering wil brengen. ,,Dit bestuur zegt problemen van burgers serieus te willen nemen.’’ De Bock: ,,Dat klinkt ons als muziek in de oren. Wat ons betreft wordt de verkeersoverlast in De Poffert de lakmoesproef.”

Dat wil niet zeggen dat De Bock op voorhand vertrouwen heeft in de nieuwe bestuursstijl. ,,De nieuwe bestuurders willen een cultuuromslag in de ambtelijke organisatie. Zoiets duurt bij ambtenaren vrees ik vele jaren. Zolang kunnen wij hier niet wachten.”

Inmiddels heeft de werkgroep in De Poffert gesprekken gevoerd met delegatie van VZ Westerkwartier en CDA Westerkwartier. De SP in de gemeente Groningen heeft schriftelijke vragen gesteld. De Poffert viel voorheen onder drie gemeenten: Zuidhorn, Leek en Groningen. Met de komst van Westerkwartier zijn dat er nu nog twee.