Breiende vrouwen uit Marum helpen armsten

MARUM - Kringloopwinkel ‘t Trefpunt in Marum heeft enkele instellingen een gift gedaan. Zo kreeg de Moeder Teresa Stichting Ulft 1000 euro.

De stichting probeert de allerarmsten middelen aan te bieden die hen in staat stellen een betere toekomst voor zichzelf en hun gezinnen te bewerkstelligen. Zij doen dit in de eerste plaats door het geven van basale hulpverlening: het uitdelen van onder meer voedsel en kleding daar waar de nood het hoogst is. Daarnaast probeert de stichting door middel van structurele hulpverleningsprojecten mensen kansen te bieden om zelf een menswaardiger bestaan op te kunnen bouwen. Uit eerbied en bewondering voor het werk van Moeder Teresa dragen zij haar naam en hoewel zij als onafhankelijke stichting zelf geen godsgeloof uitdragen, zijn zij net als Moeder Teresa van mening dat het hun plicht is de allerarmsten te helpen.

Om de Moeder Teresa stichting te helpen wordt door de breiclub De vaste prik uit Marum warme kleding gebreid en heeft ’t Trefpunt een gift van 1000 euro aangeboden aan dhr. en mevr. Wenting, afgevaardigden van de stichting Moeder Teresa.