Open Dag Terra Oldekerk

OLDEKERK - Rondkijken, sfeer proeven, vragen stellen aan leerlingen en docenten… Wie in groep 8 zit en kennis wil maken met een nieuwe school, kan woensdag 30 januari onder meer terrecht op Terra Oldekerk voor ‘vmbo-groen’.

Bij Terra Oldekerk krijgen leerlingen een mix van theorie en praktijk; ze zitten dus niet alleen in de schoolbanken, maar hebben ook leuke projecten en doen ervaring op tijdens verschillende stageperiodes. De leerlingen werken met een eigen laptop, zowel op school als thuis. Daarmee kunnen ze de lesstof digitaal bekijken en op eigen niveau en in eigen tempo bestuderen. Daarnaast werken ze ook uit boeken.

Vmbo-groen

Terra Oldekerk biedt het vmbo-groen aan. Dit is een veelzijdige opleiding. Leerlingen kunnen binnen het vmbo-groen verschillende leerwegen volgen: basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde leerweg. Daarnaast biedt Terra Oldekerk ook ondersteuning voor kinderen waarbij leren niet altijd makkelijk verloopt. Alle vragen over het vmbo-groen en extra ondersteuning kunnen gesteld worden tijdens de Open Dag.

Een belangrijk onderdeel bij Terra Oldekerk is in klas 1 de Startles. “Daar zijn we dit jaar mee begonnen. Elke lesdag, behalve dinsdag, start de mentor de dag met de mentorklas. Dit is het eerste uur in het lesrooster. Leerlingen nemen met de mentor de planning van de dag door. We staan ook stil bij onze christelijke identiteit, een project zoals bijvoorbeeld ‘De gezonde school’ of een actualiteit die op dat moment belangrijk is. Vervolgens werken we samen aan thema's zoals leren leren, sociale vaardigheden, je loopbaan of ICT vaardigheden”, vertelt Marleen Smink, docent Nederlands en mentor van klas1B Deze werkwijze wordt door zowel mentoren als leerlingen als positief ervaren. “De aansluiting van po naar vo verloopt op deze manier soepeler. De leerlingen hebben een vast gezicht aan de begin van de dag. Het zorgt voor rust, duidelijkheid en er is meer tijd om met elkaar in gesprek te gaan. Als mentor heb je meer tijd om met je mentorklas de verdieping in te gaan. De startles heeft een grote meerwaarde”, legt Marleen Smink uit.

De open dag is 30 januari van 15.30 tot 20.30 uur, aan de Molenstraat 12 in Oldekerk.