Pieter Bootsma neemt afscheid van het Kloostermuseum

ADUARD - Na elf jaar heeft Pieter Bootsma als voorzitter van de stichting Sint Bernardushof afscheid genomen van het Kloostermuseum Aduard.

In 2006 werd Pieter Bootsma lid van het bestuur en vanaf 2008 hanteerde hij de voorzittershamer. Met zijn uitgesproken visie op erfgoedbeheer en vrijwilligersmusea, heeft hij richting gegeven aan de ontwikkeling van het Aduarder museum tot een (inter-)nationaal gewaardeerd instituut. Hij speelde een belangrijke rol bij de exposities Geletterd en Geleerd (2013) en Wonderverhalen van het klooster Aduard (2015). Pieter Bootsma blijft nog actief in diverse andere bestuurlijke functies zoals bij de Stichting Roode- of Burgerweeshuis en de Stichting Vrienden van de stad Groningen.

Pieter Bootsma heeft op de nieuwjaarsbijeenkomst in het Rechthuis de voorzittershamer overgedragen aan Han van der Wijk.