‘Wachtgeld maar niet te lang’

Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn vormen sinds 1 januari de nieuwe gemeente Westerkwartier. Deze krant volgt de herindeling op de voet. Deze week: de Leekster oud-PvdA-wethouder Ben Plandsoen (61).

Door Koos Bijlsma

Ruim 16 jaar was u wethouder in Leek. Had u niet door willen gaan in de nieuwe gemeente?

"Nee, het is goed zo. Ik ben trots op wat ik met anderen met name op het gebied van onderwijs en sociaal domein heb kunnen neerzetten in Leek. De herindeling was voor mij een prima moment om er een punt achter te zetten en ruim baan aan een nieuwe lichting te geven. Eigenlijk speelde ik vier jaar geleden al met de gedachte om te stoppen.''

Waarom ging u toen toch door?

,,We waren volop verwikkeld in de slag rond de decentralisaties in het sociaal domein, zoals WMO en jeugdzorg. In VNG-verband was ik daarin ook regionaal en landelijk actief. Ik vond dat werk inhoudelijk zo interessant dat ik niet wilde afhaken.''

Wat gaat u nu doen?

''Als 61-jarige ben ik niet met pensioen gegaan. Ik zie mezelf als werkzoekend. As oud-wethouder kan ik aanspraak maken op wachtgeld maar wat mij betreft gaat dat niet te lang duren. Als wethouder maar ook als lid van de raad van toezicht van onderwijsinstelling Renn4 was ik actief op het snijvlak van overheid, jeugdzorg en passend onderwijs. Ik zie er uitdaging in om die zaken op elkaar aan te laten sluiten. Als zzp'er hoop ik mee te kunnen werken aan projecten op dit gebied. Ik geef mezelf een half jaar om hiervan werk te maken.''

Waar kijkt u met de meeste voldoening op terug?

"Ik heb een steentje mogen bijdragen aan opbouw van nieuwe scholen. Veel tijd heb ik gestoken in overleg met schooldirecties, ouders en leerlingen. Als je ziet dat dit tot resultaten leidt, doet je dat goed.''

Hoe tevreden bent u met het resultaat voor uw PvdA bij de verkiezingen in de nieuwe gemeente?

"Lijsttrekker Rianne Vos heeft met haar team boven verwachting gepresteerd en eraan bijgedragen dat de landelijke negatieve spiraal voor de PvdA, in het Westerkwartier in de goede richting is omgebogen. Met vier zetels een plek afdwingen in het college van B en W is een prestatie van formaat.''