Samenwerking Tinten en Vluchtelingenwerk in Westerkwartier

ZUIDHORN/LEEK/MARUM/GROOTEGAST - In de gemeente Westerkwartier slaan Sociaal Werk de Schans (Tinten) en VluchtelingenWerk Noord-Nederland vanaf 1 januari 2019 de handen ineen bij de maatschappelijke begeleiding en het participatie verklaringstraject van statushouders. Deze vorm van samenwerking tussen een brede welzijnsorganisatie en VluchtelingenWerk is bijzonder voor Noord-Nederland.

Tinten heeft in het najaar de aanbesteding voor de basisondersteuning in de gemeente Westerkwartier gegund gekregen. Een nieuwe stichting, Sociaal Werk De Schans, zal daar vorm aan geven. Voor de specifieke begeleiding van statushouders is VluchtelingenWerk gevraagd te ondersteunen.

Gebiedsteams

In de woonkernen Zuidhorn, Leek, Marum en Grootegast wordt vanaf januari gewerkt met vier gebiedsteams. De gebiedsteams zijn er voor alle inwoners van de gemeente en dus ook voor statushouders. VluchtelingenWerk Noord-Nederland en Tinten werken in deze teams samen om de maatschappelijke begeleiding van statushouders in de gemeente uit te voeren. Via huisbegeleiding door vrijwilligers van VluchtelingenWerk en door een gezamenlijk spreekuur te houden, krijgen de statushouders begeleiding om hun weg in onze maatschappij te vinden.

De begeleiding van beide organisaties is gericht op zelfredzaamheid van de statushouder. De Schans en VluchtelingenWerk gaan de uitdaging aan om in deze nieuwe samenwerking van elkaar te leren en elkaar goed aan te vullen. VluchtelingenWerk Noord-Nederland brengt haar jarenlange expertise van deze doelgroep in. De methodiek positieve gezondheid die De Schans gebruikt als uitgangspunt voor de basisondersteuning - en waar zij zich verder op ontwikkelt - maakt VluchtelingenWerk nieuwsgierig en enthousiast.